Sterilux®

Класически марлени компреси с рязани краища и сгънати навътре ръбове
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

  • Изработени от абсорбираща марля
  • Със сгънати навътре ръбове
  • Могат да бъдат разгъвани с цел постигане на по-голям размер
  • Въздухопропускливи
  • Не отделят нишки
  • Могат да бъдат стерилни и нестерилни

Sterilux® ES

109238

стерилни, 17 нишки, 8 дипли

Продуктова информация 5 х 5 см
Каталожен номер
2320024
Съдържание
1 опаковка от 5 броя
EAN
4049500585880
Съдържание
1 кутия от 240 опаковки
EAN
4049500586542
Продуктова информация 7,5 х 7,5 см
Каталожен номер
2320074
Съдържание
1 опаковка от 5 броя
EAN
4049500585934
Съдържание
1 кутия от 240 опаковки
EAN
4049500586603
Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
2320124
Съдържание
1 опаковка от 5 броя
EAN
4049500585989
Съдържание
1 кутия от 240 опаковки
EAN
4049500587013

Продуктова информация
Каталожен номер
4008454
Съдържание
1 опаковка
EAN
4049500726825
Съдържание
1 кутия от 30 опаковки
EAN
4049500726849
Продуктова информация
Каталожен номер
4008604
Съдържание
1 опаковка
EAN
4049500726856
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4049500726870
Продуктова информация
Каталожен номер
4009084
Съдържание
1 опаковка
EAN
4049500727273
Съдържание
1 кутия от 15 опаковки
EAN
4049500727297
Продуктова информация
Каталожен номер
4188005
Съдържание
1 опаковка
EAN
4052199512440
Съдържание
1 кутия от 30 опаковки
EAN
4052199512457
Продуктова информация
Каталожен номер
4188045
Съдържание
1 опаковка
EAN
4052199512501
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4052199512518
Продуктова информация
Каталожен номер
4188078
Съдържание
1 опаковка
EAN
4052199512563
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4052199512570
Продуктова информация
Каталожен номер
4188098
Съдържание
1 опаковка
EAN
4052199512587
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4052199512594
Продуктова информация
Каталожен номер
4188105
Съдържание
1 опаковка
EAN
4052199512600
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4052199512617
Продуктова информация
Каталожен номер
4188133
Съдържание
1 опаковка
EAN
4052199507729
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4052199507736

стерилни, опаковани по 2 бр в опаковка, 17 нишки, 8 дипли

Продуктова информация 5 х 5 см
Каталожен номер
4185514
Съдържание
1 опаковка от 25 х 2 броя
EAN
4049500213844
Съдържание
1 кутия от 60 опаковки
EAN
4049500737609
Продуктова информация 7,5 х 7,5 см
Каталожен номер
4185544
Съдържание
1 опаковка от 25 х 2 броя
EAN
4049500213868
Съдържание
1 кутия от 36 опаковки
EAN
4049500737616
Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
4185574
Съдържание
1 опаковка от 25 х 2 броя
EAN
4049500213899
Съдържание
1 кутия от 24 опаковки
EAN
4049500737623

Нестерилни, 17 нишки, 8 дипли

Продуктова информация 7,5 х 7,5 см
Каталожен номер
4188027
Съдържание
1 опаковка от 100 броя
EAN
4049500206266
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4049500452595

Нестерилни, 17 нишки, 12 дипли

Продуктова информация  5 х 5 см
Каталожен номер
4188064
Съдържание
1 опаковка от 100 броя
EAN
4049500206303
Съдържание
1 кутия от 30 опаковки
EAN
4049500685412

Продуктова информация
Каталожен номер
4188127
Съдържание
1 опаковка
EAN
4049500206365
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4049500713429
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
стерилни, 17 нишки, 8 дипли
5 х 5 см
Каталожен номер 2320024
1 опаковка от 5 броя 1 кутия от 240 опаковки 4049500585880 4049500586542
7,5 х 7,5 см
Каталожен номер 2320074
1 опаковка от 5 броя 1 кутия от 240 опаковки 4049500585934 4049500586603
10 х 10 см
Каталожен номер 2320124
1 опаковка от 5 броя 1 кутия от 240 опаковки 4049500585989 4049500587013
Каталожен номер 4008454
1 опаковка 1 кутия от 30 опаковки 4049500726825 4049500726849
Каталожен номер 4008604
1 опаковка 1 кутия от 10 опаковки 4049500726856 4049500726870
Каталожен номер 4009084
1 опаковка 1 кутия от 15 опаковки 4049500727273 4049500727297
Каталожен номер 4188005
1 опаковка 1 кутия от 30 опаковки 4052199512440 4052199512457
Каталожен номер 4188045
1 опаковка 1 кутия от 10 опаковки 4052199512501 4052199512518
Каталожен номер 4188078
1 опаковка 1 кутия от 10 опаковки 4052199512563 4052199512570
Каталожен номер 4188098
1 опаковка 1 кутия от 10 опаковки 4052199512587 4052199512594
Каталожен номер 4188105
1 опаковка 1 кутия от 10 опаковки 4052199512600 4052199512617
Каталожен номер 4188133
1 опаковка 1 кутия от 10 опаковки 4052199507729 4052199507736
стерилни, опаковани по 2 бр в опаковка, 17 нишки, 8 дипли
5 х 5 см
Каталожен номер 4185514
1 опаковка от 25 х 2 броя 1 кутия от 60 опаковки 4049500213844 4049500737609
7,5 х 7,5 см
Каталожен номер 4185544
1 опаковка от 25 х 2 броя 1 кутия от 36 опаковки 4049500213868 4049500737616
10 х 10 см
Каталожен номер 4185574
1 опаковка от 25 х 2 броя 1 кутия от 24 опаковки 4049500213899 4049500737623
Нестерилни, 17 нишки, 8 дипли
7,5 х 7,5 см
Каталожен номер 4188027
1 опаковка от 100 броя 1 кутия от 10 опаковки 4049500206266 4049500452595
Нестерилни, 17 нишки, 12 дипли
 5 х 5 см
Каталожен номер 4188064
1 опаковка от 100 броя 1 кутия от 30 опаковки 4049500206303 4049500685412
Каталожен номер 4188127
1 опаковка 1 кутия от 10 опаковки 4049500206365 4049500713429

Приложение


Документи

Мултимедия