Eycopad®

Очна превръзка с отличен буферен ефект
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи

Продукти

  • Очна превръзка от абсорбираща памучна вата с покритие от памучна марля
  • Изключително мека, с отличен буферен ефект

Eycopad®

-

sterile, individually sealed

Продуктова информация 56mm x 70mm
Каталожен номер
4155408
Съдържание
1 кутия от 25 pieces
EAN
4049500800969
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500901086

non sterile, in folding boxes

Продуктова информация 56mm x 70mm
Каталожен номер
4156504
Съдържание
1 кутия от 50 pieces
EAN
4049500800631
Съдържание
1 кутия от 15 кутии
EAN
4049500901123
Продуктова информация 70mm x 85mm
Каталожен номер
4176500
Съдържание
1 кутия от 50 pieces
EAN
4049500800648
Съдържание
1 кутия от 15 кутии
EAN
4049500901130

sterile, in folding boxes

Продуктова информация 70mm x 85mm
Каталожен номер
4175404
Съдържание
1 кутия от 25 pieces
EAN
4049500800976
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500901093
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
sterile, individually sealed
56mm x 70mm
Каталожен номер 4155408
1 кутия от 25 pieces 1 кутия от 12 кутии 4049500800969 4049500901086
non sterile, in folding boxes
56mm x 70mm
Каталожен номер 4156504
1 кутия от 50 pieces 1 кутия от 15 кутии 4049500800631 4049500901123
70mm x 85mm
Каталожен номер 4176500
1 кутия от 50 pieces 1 кутия от 15 кутии 4049500800648 4049500901130
sterile, in folding boxes
70mm x 85mm
Каталожен номер 4175404
1 кутия от 25 pieces 1 кутия от 12 кутии 4049500800976 4049500901093

Приложение

При лечение на рани на очите и необходимост от постигане на буферен ефект

Документи