Eycopad®

Очна превръзка с отличен буферен ефект
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи

Продукти

  • Очна превръзка от абсорбираща памучна вата с покритие от памучна марля
  • Изключително мека, с отличен буферен ефект

Eycopad®


Продуктова информация
Каталожен номер
4155408
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500800969
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500901086
Продуктова информация
Каталожен номер
4156504
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500800631
Съдържание
1 кутия от 15 кутии
EAN
4049500901123
Продуктова информация
Каталожен номер
4175404
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500800976
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500901093
Продуктова информация
Каталожен номер
4176500
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500800648
Съдържание
1 кутия от 15 кутии
EAN
4049500901130
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Каталожен номер 4155408
1 кутия 1 кутия от 12 кутии 4049500800969 4049500901086
Каталожен номер 4156504
1 кутия 1 кутия от 15 кутии 4049500800631 4049500901123
Каталожен номер 4175404
1 кутия 1 кутия от 12 кутии 4049500800976 4049500901093
Каталожен номер 4176500
1 кутия 1 кутия от 15 кутии 4049500800648 4049500901130

Приложение


Документи