Термометри за дома

2 Асортименти (6 Продукти)

Може да изглежда, че измерването на температурата е лесно нещо, което може да се направи по всяко време и при всякакви условия. Но всъщност обратното е вярно! Дори толкова просто нещо като измерване на температура има своите правила и процедури, особено когато се използват термометри с инфрачервена технология.

Докато стъклените и цифровите термометри извършват директно измерване на температурата на човешкото тяло, при измерването в ухото или на челото се извършва измерване на температурата във вътрешността на тялото чрез инфрачервеното му лъчение. 

Електронни термометри

Инфрачервени термометри