To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Pieluchomajtki z refundacją NFZ i inne produkty chłonne - HARTMANN Polska

Jak korzystać
z refundacji pieluchomajtek
w 2023 roku

23.01.2023

Zasady refundacji wyrobów medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia co jakiś czas ulegają pewnym modyfikacjom. Ostanie zmiany wprowadzono w październiku ubiegłego roku. Obowiązują one od 1 stycznia 2023 i dotyczą nowych limitów refundacyjnych. Sposób korzystania z refundacji NFZ i cały mechanizm uzyskiwania oraz realizowania zlecenia na produkty refundowane, w tym refundowane pieluchomajtki dla dorosłych, pozostają jednak bez zmian.

Aktualne zasady refundacji wyrobów medycznych przez NFZ definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2022 roku, które zmienia poprzednio obowiązujące rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dokument dostępny jest do wglądu między innymi w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002319).

Refundacja pieluchomajtek dla dorosłych – kto może skorzystać z dofinansowania

Do refundowanych produktów chłonnych przeznaczonych dla osób z inkontynencją mają prawo pacjenci, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce i mieszczą się w jednej z grup wskazanych w wyżej wspomnianym rozporządzeniu. To osoby, u których problem nietrzymania moczu czy stolca występuje w związku z określonymi schorzeniami przewlekłymi, wśród których są między innymi: choroby nowotworowe, upośledzenie umysłowe, schorzenia neurologiczne, anatomiczne wady wrodzone, uszkodzenia układu moczowego lub wydalniczego spowodowane błędami w sztuce lekarskiej... Pieluchomajtki z refundacją NFZ (lub inne produkty chłonne) nie należą się niestety każdemu, kto boryka się z inkontynencją – na przykład po porodzie, z powodu otyłości, częstych infekcji dróg moczowych czy po prostu zaawansowanego wieku.

Refundacja pieluchomajtek – skąd wziąć zlecenie na produkty refundowane

Osobie uprawnionej do korzystania z refundacji NFZ zlecenie na refundowane wyroby medyczne wystawia lekarz – specjalista (urolog, ginekolog, geriatra, chirurg, onkolog lub inny), a w niektórych przypadkach nawet pielęgniarka lub położna. Pacjent (tak samo jak przy e-recepcie) otrzymuje unikalny numer takiego zlecenia, który w zestawieniu z jego numerem PESEL uprawnia do zakupu pieluchomajtek z refundacją (lub zamiennie innych produktów chłonnych z dofinansowaniem NFZ: podkłady chłonne, wkłady anatomiczne, chłonna bielizna). Zgodnie z obowiązującymi zasadami refundacji pacjentowi przysługuje 90 sztuk refundowanych produktów w miesiącu. Refundacja może być przyznana maksymalnie na rok.

Refundacja pieluchomajtek dla dorosłych – jak wygląda proces zakupu takich wyrobów

Zlecenie refundacyjne na produkty chłonne na inkontynencję można zrealizować w aptece lub w sklepie medycznym albo telefonicznie w firmie HARTMANN. W tym ostatnim przypadku zamówienie dostarczane jest pacjentowi za darmo przez kuriera w ciągu 48 godzin. Warto pamiętać, że zlecenie realizuje się w jednym miejscu. Tak jak rozpoczęta realizacja e-recepty musi być kontynuowana w tej samej aptece, tak i rozpoczęte zlecenie refundacyjne musi być zamknięte u tego samego realizatora. Należy również pamiętać o ważności zleceń. Są one ważne w tym miesiącu, w którym są wystawione i wtedy właśnie trzeba je zrealizować.
W miesiącu można zrealizować tylko jedno zlecenie.

Zasady refundacji pieluchomajtek dla dorosłych – co nowego w tym zakresie w 2023 roku

Zmiany w regułach refundacji NFZ na 2023 rok, jeśli chodzi o zaopatrzenie higieniczne dla pacjentów z problemem nietrzymania moczu lub kału, dotyczą przede wszystkim zwiększenia limitów refundacyjnych na produkty o największej chłonności (więcej na ten temat w artykule: Nowe zasady refundacji pieluchomajtek dla dorosłych od 1 stycznie 2023.

Obowiązujące obecnie limity refundacyjne

  • wkładki urologiczne i podkłady o chłonności minimum 450 g a 1 zł / szt.
  • majtki chłonne (1000+ g) pieluchy anatomiczne i pieluchomajtki (1400+ g) a 1,70 zł / szt.
  • chłonne majtki (1400+ g) i pieluchy (2500+ g) a 2,30 zł / szt.

Przykład wyliczenia refundacji

limit finansowania a 2,30 zł/szt.

limit ilościowy a 90 szt. miesięcznie (2,30 x 90 = 207 zł)

refundacja NFZ a 70% limitu, czyli 1,61 zł/szt. lub 144,90 zł na 90 szt.

pozostałe 30% (czyli 0,69 zł/szt. lub 62,10 zł za 90 sztuk) dopłaca pacjent