To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Pieluchomajtki dla dorosłych z refundacją NFZ - HARTMANN Polska Pieluchomajtki dla dorosłych z refundacją NFZ - HARTMANN Polska

Nowe zasady refundacji pieluchomajtek dla dorosłych od
1 stycznia 2023

23.01.2023

Od 1 stycznia 2023, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 października 2022, nastąpiły zmiany w refundacji pieluchomajtek dla osób cierpiących na inkontynencję. Zmiany dotyczą między innymi zwiększonej kwoty refundacji dla produktów o największej chłonności. Jakiej wysokości są aktualnie obowiązujące dopłaty, kto może z nich skorzystać i co jeszcze warto wiedzieć na temat zasad refundacji NFZ?

Dla kogo pieluchomajtki z refundacją NFZ?

Refundacja pieluchomajtek i pozostałych materiałów chłonnych przysługuje wszystkim pacjentom ze stwierdzonym nietrzymaniem moczu lub kału, które występuje u nich w kontekście innych zaburzeń i chorób (jako objaw bądź skutek). Chodzi o osoby, u których inkontynencja powiązana jest z:

 • chorobami nowotworowymi,
 • przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego,
 • wadami rozwojowymi,
 • zaburzeniami w funkcjonowaniu zwieraczy,
 • dolegliwościami na tle pęcherza neurogennego,
 • niepełnosprawnością umysłową.

Osoby uprawnione do korzystania z refundacji pieluchomajtek i innych produktów chłonnych oznaczone są w stosownych aktach prawnych kodami P100 i P101. Pierwszy z nich odnosi się do refundacji pieluchomajtek (lub produktów zamiennych) i pacjentów onkologicznych, drugi – do refundacji takich produktów chłonnych w przypadku wszystkich pozostałych pacjentów, o których wspomniano wyżej. Obydwie grupy podlegają takiej samej refundacji.

Zasady refundacji 2023 – limity finansowania produktów chłonnych

Zgodnie z nowymi zasadami refundacji NFZ, obowiązują obecnie trzy grupy limitów.

 • 1 zł na 1 produkt – limit refundacji obejmujący wkładki urologiczne i jednorazowe podkłady chłonne o minimalnej chłonności 450 g.

 • 1,70 zł na 1 produkt – limit dotyczący chłonnych majtek (minimalna chłonność 1000 g), pieluch anatomicznych oraz refundacji pieluchomajtek o minimalnej chłonności 1400 g.

 • 2,30 zł na 1 produkt – limit określony dla zakupu majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1400 g i pieluch o minimalnej chłonności 2500 g.

Nowe zasady refundacji w 2023 roku są szczególnie korzystne dla osób używających produktów o najwyższej chłonności, które aktualnie znalazły się w grupie o najwyższym limicie finansowania, co pozwala pacjentom poczynić większe oszczędności co miesiąc przy ich zakupie.

Jak obliczyć wysokość kwoty podlegającej refundacji?

Pełna kwota refundacji (czyli 100%) w przypadku produktów chłonnych na inkontynencję przysługuje jedynie inwalidom wojskowym, wojennym oraz osobom represjonowanym i jest ona równa ustalonym limitom, czyli odpowiednio: 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł na sztukę, w zależności od rodzaju produktu (co wyszczególniono wyżej). W pozostałych przypadkach kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 70%.

Przykładowo...

W grupie produktów podlegających limitowi refundacji 1,70 zł za sztukę (może to być refundacja pieluchomajtek o chłonności 1400 g), wyliczenie wygląda następująco:

limit finansowania - 1,70 zł/szt.

refundacja - 70% limitu, czyli 1,19 zł/szt.

pozostałe 30% (czyli 0,51 zł za sztukę) dopłaca pacjent

W przypadku limitów finansowania w grupie produktów 2,30 zł/szt. i 1 zł/szt. wyliczenie wygląda analogicznie. Refundacja produktów w cenie niższej za sztukę niż przewidziany limit (np. 0,90 zł) liczona jest od ceny 1 sztuki pomnożonej przez 70% (0,90 zł x 70% = 0,63 zł).

Refundacja pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych
– zasady ogólne

Większość obowiązujących dotychczas przepisów regulujących zasady refundacji pieluchomajtek dla dorosłych pozostaje bez zmian i dotyczy między innymi ilości przysługujących sztuk na miesiąc czy sposobu realizowania zleceń. Oto kilka najważniejszych zasad, o których warto pamiętać...

 • Refundacja NFZ może być przyznana pacjentowi maksymalnie na rok, z możliwością jednorazowej realizacji na 6 miesięcy. Dopiero po ich upływie można zakupić pozostałą część materiałów chłonnych. Roczną refundację można realizować również w kilku transzach, ale nie krótszych niż miesiąc.

 • Pacjentowi w ramach refundacji przysługuje maksymalnie 90 sztuk produktów chłonnych miesięcznie (nie musi to być jeden rodzaj produktu). O liczbie produktów na zleceniu decyduje lekarz, który je wystawia. Wyjątkiem są dziecido 18 roku życia cierpiące na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałą w okresie prenatalnym albo w czasie porodu (uprawnienie 47DN). W ich przypadku nie obowiązują limity ilościowe. Potrzebną ilość materiałów chłonnych ustala indywidualnie lekarz.
 • Rozpoczęte zlecenie musi być kontynuowane w tej samej aptece lub w sklepie medycznym przez cały okres jego trwania.

 • Refundowane pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne nie muszą być odbierane osobiście przez pacjenta. Osoba odbierająca je w aptece lub sklepie medycznym potwierdza tylko tożsamość pacjenta jego imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL. Produkty chłonne z refundacją NFZ można również zamówić z darmową dostawą do domu (lub pod dowolny wskazany adres) w firmie HARTMANN.

 • Zlecenie na refundowane wyroby medyczne (w tym na pieluchomajtki z refundacją NFZ) ważne jest tylko w tym miesiącu, w którym zostało ono wystawione. Nie ma możliwości realizacji zakupu środków higieny osobistej wstecznie (jeżeli na przykład zlecenie wystawione jest w kwietniu na okres trzech miesięcy oznacza to, że jest ono ważne do końca czerwca, ale realizacja zakupu środków chłonnych dopiero w maju powoduje utratę możliwości zakupu produktów przewidzianych w zleceniu na kwiecień).

Pieluchomajtki dla dorosłych z refundacją – o czym jeszcze warto pamiętać

 • Zlecenia na wyroby medyczne podlegające refundacji NFZ wystawione przed 1 stycznia 2023 nie tracą swojej ważności w tym roku, mimo wejścia w życie nowych zasad refundacji.
 • W ramach jednego zlecenia refundacyjnego pacjent może pobierać produkty z różnych kategorii, na przykład pieluchomajtki i podkłady chłonne. Lekarz w odpowiedniej rubryce zlecenia zaznacza wówczas „pieluchomajtki lub zamienne”. Adnotacja ta pozwala pacjentom na dowolne komponowanie materiałów chłonnych zgodnie z potrzebami i limitem ilościowym. Refundacja liczona jest indywidualnie dla każdego produktu, zgodnie z limitem dla danej grupy, a następnie sumowana.
 • Zasady realizowania zleceń pozostają bez zmian. Od 1 stycznia 2023 można nadal zrealizować jedno zlecenie w miesiącu. Minimalna, jednorazowa realizacja – 1 miesiąc, maksymalna – 6 miesięcy. Bez zmian pozostaje również sposób wystawiania zleceń przez lekarza.