Bel® cosmetic vatové tyčinky

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

49786
-

Bel® cosmetic vatové tyčinky

46911

Bel® cosmetic vatové tyčinky


vatové tyčinky

Informace o produktech v krabičce
číslo výrobku
1876222
Obsah
1 karton á 200 ks
EAN
4046871009717
Obsah
1 karton á 30 kartonů
EAN
4046871010478
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
vatové tyčinky
v krabičce
číslo výrobku 1876222
1 karton á 200 ks 1 karton á 30 kartonů 4046871009717 4046871010478

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout