Stomické pomůcky

49928
Dansac nabízí široké portfolio stomických pomůcek a doplňkového sortimentu. Stomické pomůcky jsou určeny lidem s chirurgicky vytvořeným vývodem ze střeva či močového měchýře. V sortimentu Dansac naleznete kvalitní pomůcky pro kolostomiky, ileostomiky a urostomiky.
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout