Gáza hydrofilní

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

91953
Jedná se o připravené skládané čtverce ze 100% bavlny, které mají dobrou savost a nealergizují. Tato hydrofilní gáza je nejčastěji používána jako sekundární krytí ran. Dodáváme ve sterilní verzi a ve třech různých velikostech (ze 16, 24 či 48 vrstev).

Gáza hydrofilní skládaná


sterilní, 48 vrstev

Informace o produktech 10x 5 cm
číslo výrobku
4121080
SUKL kód
5010004
Obsah
1 balení á 5 ks
EAN
4049500976886
Obsah
1 karton á 160 balení
EAN
4049500193931

sterilní, 16 vrstev

Informace o produktech 7x5 cm
číslo výrobku
4121140
SUKL kód
5010043
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
4049500976879
Obsah
1 karton á 320 balení
EAN
4049500193948
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní, 48 vrstev
10x 5 cm
číslo výrobku 4121080
SUKL kód 5010004
1 balení á 5 ks 1 karton á 160 balení 4049500976886 4049500193931
sterilní, 16 vrstev
7x5 cm
číslo výrobku 4121140
SUKL kód 5010043
1 balení á 10 ks 1 karton á 320 balení 4049500976879 4049500193948

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout