První pomoc

24791
První pomoc je většinou poskytována neprofesionály. V naléhavé situaci není vždy snadné zachovat chladnou hlavu a udělat věci správným způsobem. Proto je velmi důležité mít po ruce vhodný materiál pro poskytnutí první pomoci. Autolékárnička, dobře vybavená domácí lékárnička, malá lékárnička pro cesty, horolezení a sportování mohou být zničehonic velmi důležité.
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout