Podložky

3 sortimenty (3 Produkty)
Svrchní vrstva z netkaného textilu pokrývá celý povrch včetně okrajů, kompletně utěsněné od kraje ke kraji; vodotěsné, zadní strana z neklouzavé fólie, k dispozici ve více absorpčních typech a více velikostech pro ekonomické používání.

Podložky z vrstveného papíru

Podložky z celulózy

Textilní podložky

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout