Podložky

2 sortimenty (2 Produkty)
Svrchní vrstva z netkaného textilu pokrývá celý povrch včetně okrajů, kompletně utěsněné od kraje ke kraji; vodotěsné, zadní strana z neklouzavé fólie, k dispozici ve více absorpčních typech a více velikostech pro ekonomické používání.

Textilní podložky

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout