Pomůcky pro inkontinenci

103897
S inkontinencí se setkává víc, než 200 milionů lidí na celém světě. V České republice je to více, než 1 milion osob. Díky používání správných absorpčních pomůcek se nemusí kvůli inkontinenci nijak omezovat, a mohou dělat to, co mají rádi.

Pomůcky od společnosti Hartmann jsou spolehlivé, extra savé, pohodlné a udržují zdravou pokožku.
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout