Vala®Roll

Ochranná prostěradla na vyšetřovací lůžka.
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

58374
  • Jednorazové ručníky v praktických rolích
  • Zvýšená absorpční kapacita

ValaRoll® Duo

Dvouvrstvá papírová ochrana vyšetřovacího lůžka.

Ochrana vyšetřovacího lůžka

Informace o produktech 50 cm x 50 m
číslo výrobku
9924331
Obsah
1 rolička á 1 ks
EAN
4049500591089
Obsah
1 karton á 9 roliček
EAN
4049500591096
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Ochrana vyšetřovacího lůžka
50 cm x 50 m
číslo výrobku 9924331
1 rolička á 1 ks 1 karton á 9 roliček 4049500591089 4049500591096

Použití

50833
Dvouvrstvá papírová ochrana vyšetřovacího lůžka.

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout