Operační krytí

10 sortimenty (54 Produkty)
-

Operační roušky

Speciální chirurgické roušky

Sety pro všeobecnou chirurgii

Rouškovací sety pro gynekologii, porodnictví

Soupravy chirurgických roušek pro ORL, ústní a maxilofaciální chirurgii

Doplňky

Chirurgické sety pro ortopedii/traumatologii

Chirurgické sety pro urologii

Chirurgické sety pro oftalmologii

Chirurgické sety pro kardiochirurgii, kardiovaskulární chirurgii a neurochirurgii

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout