Operační krytí

10 sortimenty (55 Produkty)
-

Operační roušky

Doplňky

Speciální chirurgické roušky

Sety pro všeobecnou chirurgii

Rouškovací sety pro gynekologii, porodnictví

Chirurgické sety pro ortopedii/traumatologii

Chirurgické sety pro ORL

Chirurgické sety pro urologii

Chirurgické sety pro oftalmologii

Chirurgické sety pro kardiochirurgii, kardiovaskulární chirurgii a neurochirurgii

Please be aware that we will do maintenance work on the product catalog on June 30th 2022 from 8 PM till midnight (GMT+2). As a result, the shop will not be available during this time.

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Odmítnout