Operační krytí

10 sortimenty (56 Produkty)
-

Operační roušky

Doplňky

Speciální chirurgické roušky

Sety pro všeobecnou chirurgii

Rouškovací sety pro gynekologii, porodnictví

Chirurgické sety pro ortopedii/traumatologii

Chirurgické sety pro ORL

Chirurgické sety pro urologii

Chirurgické sety pro oftalmologii

Chirurgické sety pro kardiochirurgii, kardiovaskulární chirurgii a neurochirurgii

Stránky věnované problematice a produktům z oblasti Prevence rizik, Jednorázové sety pro ambulantní zákroky, Produkty/Operační sály, Produkty/Wound Management/Podtlaková terapie včetně podstránek jsou určené výhradně odborným pracovníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisůve zdravotnictví. Zobrazené informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Odmítnout