Operační krytí

10 sortimenty (54 Produkty)

Operační roušky

Speciální chirurgické roušky

Rouškovací sety pro gynekologii, porodnictví

Sety pro všeobecnou chirurgii

Soupravy chirurgických roušek pro ORL, ústní a maxilofaciální chirurgii

Soupravy chirurgických roušek pro kardiotorakální, kardiovaskulární a neurochirurgii

Doplňky

Chirurgické sety pro ortopedii/traumatologii

Chirurgické sety pro urologii

Chirurgické sety pro oftalmologii

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout