Oblečení pro operační sály

8 sortimenty (15 Produkty)

Chirurgické pláště

Chirurgické masky

Chirurgické čepice

Jednorázové ochranné pláště

Jednorázové oblečení

Krytí na obuv

Vícenásobně použitelná ochrana očí

Oblečení pro pacienty

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout