Operační sály

24679
Přispíváme ke snížení rizika přenosu choroboplodných zárodků v průběhu operace, a to jak směrem od pacienta, tak i od operatéra či personálu. Soustředíme se na jednorázové prostředky, které pomáhají chránit obě strany. Dnes Vám nabízíme široký sortiment jednorázových operačních rukavic, jednorázového oblečení a jednorázových operačních roušek pro krytí operačního pole i příslušenství.
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout