VivanoTec® Y-Connector

  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

37337
VivanoTec Y-Connector slouží na spojení dvou portových systémů VivanoTec s podtlakovou jednotkou VivanoTec u pacienta.

VivanoTec® Y-Connector

37337
Pěnové krytí VivanoMed Foam ve spojení se systémem podtlakové terapie VivanoTec zajišťuje spolehlivý odvod exsudátu z rány. Aplikovaný podtlak je přitom rovnoměrně veden do spodiny rány.

sterilní

Informace o produktech
číslo výrobku
4095576
SUKL kód
0169060
Obsah
1 balení á 3 ks
EAN
4052199004006
Obsah
1 karton á 40 balení
EAN
4049500834223
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní
číslo výrobku 4095576
SUKL kód 0169060
1 balení á 3 ks 1 karton á 40 balení 4052199004006 4049500834223

Použití


Dokumenty

IFU_100309792.pdf

IFU VivanoTec Y-Connector

ECDOC_100394718.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I sterile

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout