Vivano® Med Gel Strip

Adhezivní hydrogelový pásek lze použít ke zvýšení stability spojů, nebo zajištění upínacích prostředků v místě rány.
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

37822
Vivano Med Gel Strip je hydrogelový pásek na bázi glycerolu/vody/polysulfonátu s vnitřkem z polyesterových vláken. Je adhezivní na obou stranách a jeho rozměry lze upravit nůžkami.
 

Vivano® Med Gel Strip

37822
Pásek Vivano Med Gel Strip se používá k opravě hadiček a k zajištění důkladného přilnutí krytí na ráně. Je součástí podtlakové terapie (NPWT) a je vhodný i v anatomicky náročných místech, např. v sakrální oblasti.
 

sterilní, jednotlivě baleno

Informace o produktech 10x7 cm
číslo výrobku
4097700
SUKL kód
0173033
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
4052199269375
Obsah
1 karton á 5 balení
EAN
4052199269382

sterilní, jednotlivě balené

Informace o produktech 10 x 7 cm
číslo výrobku
4097800
SUKL kód
0173033
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
4052199614076
Obsah
1 karton á 5 balení
EAN
4052199614083
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní, jednotlivě baleno
10x7 cm
číslo výrobku 4097700
SUKL kód 0173033
1 balení á 10 ks 1 karton á 5 balení 4052199269375 4052199269382
sterilní, jednotlivě balené
10 x 7 cm
číslo výrobku 4097800
SUKL kód 0173033
1 balení á 10 ks 1 karton á 5 balení 4052199614076 4052199614083

Použití

Pásek Vivano Med Gel Strip se používá k opravě hadiček a k zajištění důkladného přilnutí krytí na ráně.

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout