Nature Care Bavlněný obvaz

Nature Care Bavlněný obvaz

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

31342

Bavlněný obvaz
• Na fixaci krytí ran.
• 100% bavlna


Nature Care Bavlněný obvaz

31340

Nature Care


100% bavlna

Informace o produktech 6 cm x 5 m
číslo výrobku
3320860
Obsah
1 balení á 1 ks
EAN
4052199641577
Obsah
1 karton á 60 balení
EAN
4052199641584
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
100% bavlna
6 cm x 5 m
číslo výrobku 3320860
1 balení á 1 ks 1 karton á 60 balení 4052199641577 4052199641584

Použití

Bavlnený obvaz
• Na fixaci krytí ran.
• 100% bavlna


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout