Atrauman® Silicon

Maximální ochrana jemných struktur − a to i během náročné léčby ran podtlakovou terapií
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

44184
  • zabraňuje přilnutí pěny VivanoMed ® na spodinu rány
  • pomáhá během atraumatické a bezbolestné výměny krytí
  • zaručuje optimální ochranu jemných struktur a nově vytvořené tkáně
  • optimálně se přizpůsobuje povrchu rány díky tenkému, měkkému a dokonale krycímu materiálu
  • může zůstat v ráně až 7 dní, umožňuje zklidnění rány a delší intervaly při výměnách krytí

Atrauman® Silicone

37701
Zaručuje optimální ochranu jemných struktur a nově vytvořené tkáně.
 

sterilní, individuálně baleno

Informace o produktech 7.5 x 10 cm
číslo výrobku
4995613
SUKL kód
5001063
Obsah
1 balení á 5 ks
EAN
4049500835718
Obsah
1 karton á 4 balení
EAN
4049500835725
Informace o produktech 10 x 20 cm
číslo výrobku
4995633
SUKL kód
0170317
Obsah
1 balení á 5 ks
EAN
4049500835749
Obsah
1 karton á 8 balení
EAN
4049500835756
Informace o produktech 20 x 30 cm
číslo výrobku
4995653
SUKL kód
0170318
Obsah
1 balení á 5 ks
EAN
4049500835770
Obsah
1 karton á 4 balení
EAN
4049500835787
Informace o produktech 5 x 7 cm
číslo výrobku
4995683
SUKL kód
5001048
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
4052199256757
Obsah
1 karton á 10 balení
EAN
4052199256764
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní, individuálně baleno
7.5 x 10 cm
číslo výrobku 4995613
SUKL kód 5001063
1 balení á 5 ks 1 karton á 4 balení 4049500835718 4049500835725
10 x 20 cm
číslo výrobku 4995633
SUKL kód 0170317
1 balení á 5 ks 1 karton á 8 balení 4049500835749 4049500835756
20 x 30 cm
číslo výrobku 4995653
SUKL kód 0170318
1 balení á 5 ks 1 karton á 4 balení 4049500835770 4049500835787
5 x 7 cm
číslo výrobku 4995683
SUKL kód 5001048
1 balení á 10 ks 1 karton á 10 balení 4052199256757 4052199256764

Použití

57913
Zabraňuje přilnutí sekundárního krytí a pěny VivanoMed® na spodině rány.

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout