Atrauman® Silicon

Maximální ochrana jemných struktur − a to i během náročné léčby ran podtlakovou terapií
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

116006
  • zabraňuje přilnutí pěny VivanoMed ® na spodinu rány
  • pomáhá během atraumatické a bezbolestné výměny krytí
  • zaručuje optimální ochranu jemných struktur a nově vytvořené tkáně
  • optimálně se přizpůsobuje povrchu rány díky tenkému, měkkému a dokonale krycímu materiálu
  • může zůstat v ráně až 7 dní, umožňuje zklidnění rány a delší intervaly při výměnách krytí

Atrauman® Silicone

104374
Zaručuje optimální ochranu jemných struktur a nově vytvořené tkáně.
 

Informace o produktech
číslo výrobku
4995630
Obsah
1 balení
EAN
4049500835749
Obsah
1 karton á 8 balení
EAN
4049500835756

sterilní, jednotlivě baleno

Informace o produktech 5x7 cm
číslo výrobku
4995681
SUKL kód
5001048
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
4052199256757
Obsah
1 karton á 10 balení
EAN
4052199256764
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
číslo výrobku 4995630
1 balení 1 karton á 8 balení 4049500835749 4049500835756
sterilní, jednotlivě baleno
5x7 cm
číslo výrobku 4995681
SUKL kód 5001048
1 balení á 10 ks 1 karton á 10 balení 4052199256757 4052199256764

Použití

117703
Zabraňuje přilnutí sekundárního krytí a pěny VivanoMed® na spodině rány.

Dokumenty

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout