Atrauman® Silicon

Maximální ochrana jemných struktur − a to i během náročné léčby ran podtlakovou terapií
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Multimedia

Produkty

116006
  • zabraňuje přilnutí pěny VivanoMed ® na spodinu rány
  • pomáhá během atraumatické a bezbolestné výměny krytí
  • zaručuje optimální ochranu jemných struktur a nově vytvořené tkáně
  • optimálně se přizpůsobuje povrchu rány díky tenkému, měkkému a dokonale krycímu materiálu
  • může zůstat v ráně až 7 dní, umožňuje zklidnění rány a delší intervaly při výměnách krytí

Atrauman® Silicone

Zaručuje optimální ochranu jemných struktur a nově vytvořené tkáně.
 

sterilní, individuálně balený

Informace o produktech 7,5x10 cm
číslo výrobku
4995610
Kód VZP
5001063
Obsah
1 balení á 5 ks
EAN
4049500835718
Obsah
1 karton á 4 balení
EAN
4049500835725

sterilní, individuálně baleno

Informace o produktech 10x20 cm
číslo výrobku
4995630
Obsah
1 balení á 5 ks
EAN
4049500835749
Obsah
1 karton á 8 balení
EAN
4049500835756
Informace o produktech 20x30 cm
číslo výrobku
4995650
Obsah
1 balení á 5 ks
EAN
4049500835770
Obsah
1 karton á 4 balení
EAN
4049500835787
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní, individuálně balený
7,5x10 cm
číslo výrobku 4995610
Kód VZP 5001063
1 balení á 5 ks 1 karton á 4 balení 4049500835718 4049500835725
sterilní, individuálně baleno
10x20 cm
číslo výrobku 4995630
1 balení á 5 ks 1 karton á 8 balení 4049500835749 4049500835756
20x30 cm
číslo výrobku 4995650
1 balení á 5 ks 1 karton á 4 balení 4049500835770 4049500835787

Přihláška / Žádost

117703
Zabraňuje přilnutí sekundárního krytí a pěny VivanoMed® na spodině rány.

Multimedia