Atrauman®

Mastné krytí s hydrofobním polyesterovým tylem  
 • Produkty
 • Použití
 • Dokumenty
 • Multimedia

Produkty

38211
Atrauman je sterilní hydrofobní polyesterový tyl s drobnými oky pro moderní hojení ran. Podporuje granulaci, ovšem velikost jednotlivých ok zamezuje prorůstání nově vznikající tkáně – tím eliminuje vznik hypergranulací. Výrobek je utkán z hladkých vláken, která se nelepí ke spodině rány. Je impregnován neutrální lanolinovou mastí, Atrauman tak umožňuje šetrný převaz rány.

Atrauman®

38209
 • Neutrální mast nedráždí a nealergizuje ani při delším ošetřování. Je bez přidaných účinných látek, což umožňuje (dle uvážení lékaře) současné použití další vhodné terapeutické substance
 • „Nepřilnavost“ krytí usnadňuje převazy
 • Dodáváno ve sterilní verzi
 • Podporuje granulaci
 • Udržuje okraje ran elastické, chrání před vysoušením
 • Nevyvolává alergické reakce, nedráždí ani přecitlivělou pokožku
 • Krytí je prostupné pro sekrety i plyny – umožňuje dobrý odvod sekretu a rána zároveň může dýchat
 • Nelepí se ke spodině rány
 • Po masti nezůstávají v ráně žádné obtížně odstranitelné zbyt­ky
 • Do rozměru 10×10 cm je 100% hrazený zdravotní pojišťovnou (po schválení revizním lékařem)

sterilní, individuálně baleno

Informace o produktech 5 x 5 cm
číslo výrobku
4995104
SUKL kód
5001113
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
4049500934237
Obsah
1 karton á 40 balení
EAN
4052199258607
Informace o produktech 7,5 x 10 cm
číslo výrobku
4995134
SUKL kód
5001112
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
4049500400374
Obsah
1 karton á 20 balení
EAN
4052199257303
Informace o produktech 10 x 20 cm
číslo výrobku
4995364
SUKL kód
5010854
Obsah
1 balení á 30 ks
EAN
4049500400404
Obsah
1 karton á 5 balení
EAN
4052199257365
Informace o produktech 5 x 5 cm
číslo výrobku
4995504
Obsah
1 balení á 50 ks
EAN
4049500934244
Obsah
1 karton á 16 balení
EAN
4052199258621
Informace o produktech 7,5 x 10 cm
číslo výrobku
4995534
Obsah
1 balení á 50 ks
EAN
4049500934251
Obsah
1 karton á 8 balení
EAN
4052199257327
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní, individuálně baleno
5 x 5 cm
číslo výrobku 4995104
SUKL kód 5001113
1 balení á 10 ks 1 karton á 40 balení 4049500934237 4052199258607
7,5 x 10 cm
číslo výrobku 4995134
SUKL kód 5001112
1 balení á 10 ks 1 karton á 20 balení 4049500400374 4052199257303
10 x 20 cm
číslo výrobku 4995364
SUKL kód 5010854
1 balení á 30 ks 1 karton á 5 balení 4049500400404 4052199257365
5 x 5 cm
číslo výrobku 4995504
1 balení á 50 ks 1 karton á 16 balení 4049500934244 4052199258621
7,5 x 10 cm
číslo výrobku 4995534
1 balení á 50 ks 1 karton á 8 balení 4049500934251 4052199257327

Použití

48553
Atrauman lze stríhat a je možné jej na ráne ponechat až 3 dny. Dobre se kombinuje se savými materiály (Zetuvit, Sterilux ES, Medicomp). K sekundární fixaci krytí je doporuceno použití fixacních obinadel (Peha crepp, Peha haft).

Vyjmete Atrauman spolu s obema krycími papíry z peel-obalu a v závislosti od velikosti rány jej dle potreby pristrihnete. Odstrante krycí papír na jedné strane, priložte kompres na ránu a poté stáhnete zbývající krycí papír. Za úcelem zachycení sekretu z rány aplikujte pres Atrauman sterilní, dobre savý kompres. Neurcí-li lékar jinak, vymente Atrauman pri každém prevazu. Upozornení: Má-li Atrauman z terapeutických duvodu zustat pri prevazu na ráne, muže dojít pri dlouhodobém priložení k resorpci masti. Možnému slepení s ránou zabráníte v takových prípadech priložením dalšího kompresu s mastí.

Atrauman lze použít na drobné odreniny, tržné rány, zhmoždené rány a chronické rány s malou sekrecí.

Dokumenty

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100475479.pdf

AU_ManufacturerDoC_classIIa&IIb

Multimedia

48553
The ointment dressing Atrauman offers double protection against adhesion due to the hydrophobic polyester material and the non-medicated ointment mass.
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout