Sorbalgon® Classic

Krytí nebo tamponáda s vlákny alginátu vápníku k ošetřování hlubokých nebo podminovaných ran se středně silnou až silnou sekrecí.

  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

37619

Sorbalgon Classic je moderní vlhké krytí vyrobené z mořských řas pro léčbu ran v čisticí a granulační fázi. Při kontaktu s ránou se vláknitá struktura alginátu přemění v gel a lehce nabude na objemu. Vyplní tak ránu a uzavře ji před možným vstupem infekce. V gelové struktuře se uzavře i detritus a choroboplodné zárodky. Rána má tak vytvořeno ideální vlhké prostředí pro hojení. Sorbalgon neulpívá v ráně a jeho případné zbytky stačí vypláchnout Ringerovým roztokem. Díky tomu nedochází k bolestivé traumatizaci rány při výměně krytí.


Sorbalgon® Classic

37614

Kalicum-alginátové krytí pro dokonalou výplň rány


sterilní, individuálně baleno

Informace o produktech 5 x 5 cm
číslo výrobku
9990110
SUKL kód
5015445
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
6940610109844
Obsah
1 karton á 28 balení
EAN
6940610109851
Informace o produktech 10 x 10 cm
číslo výrobku
9990130
SUKL kód
5015446
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
6940610109905
Obsah
1 karton á 18 balení
EAN
6940610109912
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní, individuálně baleno
5 x 5 cm
číslo výrobku 9990110
SUKL kód 5015445
1 balení á 10 ks 1 karton á 28 balení 6940610109844 6940610109851
10 x 10 cm
číslo výrobku 9990130
SUKL kód 5015446
1 balení á 10 ks 1 karton á 18 balení 6940610109905 6940610109912

Sorbalgon® T Classic

37618

Tamponové proužky, 30 cm dlouhé, speciálně pro úzké píštělové chodby a vpichové kanálky.


sterilní, individuálně baleno

Informace o produktech 2g / 30 cm
číslo výrobku
9990170
SUKL kód
5015447
Obsah
1 balení á 5 ks
EAN
6940610110024
Obsah
1 karton á 15 balení
EAN
6940610110031
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní, individuálně baleno
2g / 30 cm
číslo výrobku 9990170
SUKL kód 5015447
1 balení á 5 ks 1 karton á 15 balení 6940610110024 6940610110031

Použití

47328

Manipulace se Sorbalgonem  Classic je velmi jednoduchá, včetně jeho odstranění z rány. Na ráně může být ponechán i několik dní v závislosti na sekreci z rány. Sorbalgon lassic  může být předaktivován (pokud je to nutné při použití na rány se suchou spodinou), např. Ringerovým roztokem.
Při kombinaci s TenderWetem nejprve vyplníme ránu Sorbalgonem Classic a poté aplikujeme TenderWet. Dobře se kombinuje se savými materiály (Zetuvit, Sterilux ES, Medicomp). K sekundární fixaci krytí je doporučeno použití fixačních obinadel (Peha-crepp, Peha-haft).


Ránu vyčistěte v souladu s běžnými ošetřovatelskými postupy. Poté přiložte kompres Sorbalgon Classic.
Zafixujte jej vhodným obvazem, resp. tamponádu zlehka zatamponujte. Při ošetřování suchých ran je možné kompres předem navlhčit roztokem TenderWet Solution nebo Ringerovým roztokem. Sorbalgon Classic může být v závislosti na množsví sekretu ponechán na ráně po delší dobu (i více dní).
Poté, co se kompres kompletně přemění v gel, je nutné jej vyměnit. V ráně pozůstalá vlákna je možné odstranit za pomoci proplachovacího roztoku* anebo je tělo samo přirozeně rozloží.
* Ringerův roztok, Ringerův proplachovací roztok bez přísad nebo TenderWet Solution.

Sorbalgon Classic je určen na středně až silně exsudující rány, zejména v čisticí fázi. Je vhodný pro povrchové a především hluboké rány včetně ran s nepravidelným tvarem (např. dekubity). Pro větší jistotu při léčbě infikovaných ran je možné použití v kombinaci s Atraumanem Ag. Při silné exsudaci je možné použít i PermaFoam krytí nebo TenderWet krytí.


Dokumenty

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout