Ošetřování ran

Wound Management
Již přes 100 let jsme experty v oblasti vývoje a výroby sterilního materiálu na rány. Avšak v poslední době nám výzkum podstaty ran otevřel v jejich léčbě a ošetřování nové perspektivy, které vedly následně k vývoji nejen tradičních textilních materiálů, ale k interaktivním látkám z nových materiálů, jako jsou algináty vápníku, hydrogely nebo hydrokoloidy. Jejich široké terapeutické využití má velký význam zvláště při ošetřování chronických a problematických ran.