Dezinfekční nástroje

 
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

51513
 

MediSet® Plastový peán dlouhý

17995
 
 

kleště modré

Informace o produktech 24 cm
číslo výrobku
4704935
Obsah
1 balení á 66 ks
EAN
4052199632261
Obsah
1 karton á 2 balení
EAN
4052199632278
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
kleště modré
24 cm
číslo výrobku 4704935
1 balení á 66 ks 1 karton á 2 balení 4052199632261 4052199632278

Použití

 

Dokumenty

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout