Idealtex®

Dlouhotažné kompresivní obinadlo
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

47720
  • elastické dlouhotažné obinadlo vytváří lehkou a střední kompresi s nízkým pracovním a vysokým klidovým tlakem
  • Idealtex vytváří rovnoměrný trvalý tlak, který působí pouze na povrchové žíly
  • dobře se přizpůsobuje tvaru končetiny
  • tažnost 115 %

Idealtex®

31325

 

Informace o produktech 8cm x 5m
číslo výrobku
9310614
SUKL kód
5010036
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199510057
Obsah
1 karton á 250 kus
EAN
4052199510064
Informace o produktech 10cm x 5m
číslo výrobku
9310624
SUKL kód
5010034
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199510095
Obsah
1 karton á 210 kus
EAN
4052199510101
Informace o produktech 12cm x 5m
číslo výrobku
9310634
SUKL kód
5010040
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199510071
Obsah
1 karton á 150 kus
EAN
4052199510088
Informace o produktech 14cm x 5m
číslo výrobku
9310644
SUKL kód
5010038
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4052199510118
Obsah
1 karton á 140 kus
EAN
4052199510125
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
 
8cm x 5m
číslo výrobku 9310614
SUKL kód 5010036
1 ks á 1 ks 1 karton á 250 kus 4052199510057 4052199510064
10cm x 5m
číslo výrobku 9310624
SUKL kód 5010034
1 ks á 1 ks 1 karton á 210 kus 4052199510095 4052199510101
12cm x 5m
číslo výrobku 9310634
SUKL kód 5010040
1 ks á 1 ks 1 karton á 150 kus 4052199510071 4052199510088
14cm x 5m
číslo výrobku 9310644
SUKL kód 5010038
1 ks á 1 ks 1 karton á 140 kus 4052199510118 4052199510125

Použití

58122
Elastické dlouhotažné obinadlo je určeno jako podpůrný obvaz pohybového systému a na doléčení onemocnění žilního systému. Používá se jen u mobilních pacientů a na zesílení tlaku přes den. V noci nebo při delším odpočinku je nutno ho sejmout.

Dokumenty

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout