Kneipp Krém na ruce Repair&Protect

Kneipp Krém na ruce Repair&Protect

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

24316

Kneipp Krém na ruce Repair&Protect

24316

Kneipp Krém na ruce Repair&Protect


Krém na ruce

Informace o produktech Repair & Protect
číslo výrobku
3915360
Obsah
1 ks á 75 ml
EAN
4008233165172
Obsah
1 karton á 8 kus
EAN
4008233165455
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Krém na ruce
Repair & Protect
číslo výrobku 3915360
1 ks á 75 ml 1 karton á 8 kus 4008233165172 4008233165455

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout