Kneipp balzám na rty

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

50041

Kneipp balzám na rty Repair & Prevent 4,7 g

50041

Kneipp balzám na rty Repair & Prevent 4,7 g


Balzám na rty

Informace o produktech Repair & Care
číslo výrobku
3900701
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4008233159003
Obsah
1 karton á 7 kus
EAN
4008233159041
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Balzám na rty
Repair & Care
číslo výrobku 3900701
1 ks á 1 ks 1 karton á 7 kus 4008233159003 4008233159041

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout