Kneipp Odvodnění šumivé tablety

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

50035

Kneipp Odvodnění šumivé tablety 84 g


Šumivé tablety

Informace o produktech Odvodnění
číslo výrobku
8956065
Obsah
1 balení á 20 ks
EAN
4008233043050
Obsah
1 karton á 8 balení
EAN
4008233117225
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Šumivé tablety
Odvodnění
číslo výrobku 8956065
1 balení á 20 ks 1 karton á 8 balení 4008233043050 4008233117225

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout