Dětská kosmetika

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

160661
-

Dětská kosmetika

160662

Pěna do koupele

Informace o produktech Malá princezna
číslo výrobku
8956036
Obsah
1 balení á 40 ml
EAN
4008233109466
Obsah
1 karton á 12 balení
EAN
4008233109640
Informace o produktech Malá princezna
číslo výrobku
8959870
Obsah
1 balení á 400 ml
EAN
4008233145877
Obsah
1 karton á 6 balení
EAN
4008233146126

Sůl do koupele

Informace o produktech Dračí síla
číslo výrobku
8956037
Obsah
1 balení á 40 g
EAN
4008233112398
Obsah
1 karton á 12 balení
EAN
4008233112916

 Mycí emulze

Informace o produktech Dračí síla
číslo výrobku
8956038
Obsah
1 lahev á 200 ml
EAN
4008233117379
Obsah
1 karton á 6 láhve
EAN
4008233117416
Informace o produktech Malá princezna
číslo výrobku
8956039
Obsah
1 lahev á 200 ml
EAN
4008233127972
Obsah
1 karton á 6 láhve
EAN
4008233128085
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Pěna do koupele
Malá princezna
číslo výrobku 8956036
1 balení á 40 ml 1 karton á 12 balení 4008233109466 4008233109640
Malá princezna
číslo výrobku 8959870
1 balení á 400 ml 1 karton á 6 balení 4008233145877 4008233146126
Sůl do koupele
Dračí síla
číslo výrobku 8956037
1 balení á 40 g 1 karton á 12 balení 4008233112398 4008233112916
 Mycí emulze
Dračí síla
číslo výrobku 8956038
1 lahev á 200 ml 1 karton á 6 láhve 4008233117379 4008233117416
Malá princezna
číslo výrobku 8956039
1 lahev á 200 ml 1 karton á 6 láhve 4008233127972 4008233128085

Použití

160662

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout