Kneipp sprchový gel Goodbye Stress

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

47760

Kneipp sprchový gel Goodbye Stress

Kneipp sprchový gel Goodbye Stress


Sprchový gel

Informace o produktech Goodbye Stress
číslo výrobku
3900292
Obsah
1 ks á 200 ml
EAN
4008233166346
Obsah
1 karton á 6 kus
EAN
4008233166360
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Sprchový gel
Goodbye Stress
číslo výrobku 3900292
1 ks á 200 ml 1 karton á 6 kus 4008233166346 4008233166360

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout