Sterillium® Protect & Care Gel

Praktický a vysoce účinný dezinfekční gel na ruce s komplexem látek pečujících o pokožku. Profesionální ochrana proti virům a bakteriím. Rychle a účinně ničí mikroby, zároveň pečuje o pokožku. Ničí 99,99 % mikrobů. K použití doma i na cestách.
 • Produkty
 • Použití
 • Multimedia

Produkty

SterilliumProtect&CareGel35_SC
 • Ničí 99,99 % patogenů, vč. norovirů*
 • Účinkuje proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům vč. norovirů a rotavirů.
 • Rychlá účinnost
 • Zanechá příjemný pocit na pokožce
 • Komplex látek pečujících o pokožku
 • Skvělá kožní snášenlivost
 • Dermatologicky testovaný
 • Zvyšuje hydrataci pokožky1) * testováno s MNV


1) Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerance and effect on skin hydration of new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection; 52: 297-301

 

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Obsah/ obal odstraňte v souladu s místními a vnitrostátními zákonnými přepisy.

Účinná látka: Ethanol 850 mg/g Upozornění: U kojenců a batolat používejte pouze po konzultaci s lékařem. Vyhýbejte se kontaktu s očima. 


Sterillium® Protect & Care Gel

SterilliumProtect&CareGel100_SC

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Originální balení

Informace o produktech 35 ml
číslo výrobku
9817580
Obsah
1 ks á 35 ml
EAN
4031678080458
Obsah
1 karton á 15 kus
EAN
4031678080465
Informace o produktech 100 ml
číslo výrobku
9817590
Obsah
1 ks á 100 ml
EAN
4031678080472
Obsah
1 karton á 10 kus
EAN
4031678080489
Informace o produktech 475 ml
číslo výrobku
9817600
Obsah
1 ks á 475 ml
EAN
4031678080496
Obsah
1 karton á 6 kus
EAN
4031678080502
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Originální balení
35 ml
číslo výrobku 9817580
1 ks á 35 ml 1 karton á 15 kus 4031678080458 4031678080465
100 ml
číslo výrobku 9817590
1 ks á 100 ml 1 karton á 10 kus 4031678080472 4031678080489
475 ml
číslo výrobku 9817600
1 ks á 475 ml 1 karton á 6 kus 4031678080496 4031678080502

Použití

Sterillium Protect & Care Gel je vhodný k hygienické dezinfekci rukou doma i kdekoliv na cestách.

Sterillium Protect & Care Gel poskytuje rychlou účinnost proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům včetně norovirů a rotavirů. Vysoce účinný díky obsahu 85 % ethanolu (w/w).
Rychle zasychá a zanechá příjemný pocit na pokožce. Sterillium Protect & Care Gel používejte nezředěný přímo na pokožku rukou, důkladně rozetřete po celé ploše rukou, nezapomeňte na palce a konečky prstů. Používejte kdykoliv si nemůžete umýt ruce vodou a mýdlem a potřebujete ochránit sebe a své blízké před viry a bakteriemi.