Mikrobac® Virucidal Tissues

Bezalkoholové navlhčené utěrky k dezinfekci a čištění zdravotnických prostředků z citlivých materiálů.

 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpad.

  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

Microbacvirucidaltissues_A
  • bezalkoholové navlhčené utěrky k dezinfekci a čištění zdravotnických prostředků z citlivých materiálů
  • plně virucidní a sporicidní proti Clostridium difficile
  • vyvinuty ke každodenní dezinfekci a čištění ultrazvukových sond pro transrektální, transvaginální a abdominální vyšetření
  • připraveny k okamžitému použití
  • dobrá materiálová snášenlivost a nízká rezidua
  • ubrousek o velikosti 18 x 20 cm vydezinfikuje plochu přibližně 0,81 m2

Mikrobac® Virucidal Tissues

uzavíratelné balení

Informace o produktech 80 ubrousků
číslo výrobku
9815313
Obsah
1 ks á 80 ks
EAN
4031678072514
Obsah
1 karton á 6 kus
EAN
4031678072521
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
uzavíratelné balení
80 ubrousků
číslo výrobku 9815313
1 ks á 80 ks 1 karton á 6 kus 4031678072514 4031678072521

Použití

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpad.

 


Dokumenty

ECDOC_100394362.pdf

DoC_Mikrobac Virucidal Tissues

Multimedia