Bacillol® Tissues

Jednorázové dezinfekční ubrousky na bázi alkoholu, bez obsahu aldehydů pro rychlou dezinfekci ploch zdravotnických prostředků.
 • Produkty
 • Použití
 • Dokumenty
 • Multimedia

Produkty

Bacillol Tissues Group
 • široké spektrum účinnosti
 • účinné za pouhých 30 s
 • může být používán bez rukavic
 • široká materiálová snášenlivost u povrchů odolných vůči alkoholu
 • dobře se nanáší a rychle osychá
 • jednoduché použití z praktické dózy
 • dózy jsou znovuplnitelné

Varování. Obsahuje: propan-1-ol (CAS: 71-23-8), propan-2-ol (CAS: 67-63-0) Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Bacillol® Tissues

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


 • Vysoce odolné proti roztržení, savý PET fleece
 • rychle působí, přátelský k materiálům, vhodný i pro citlivé povrchy jako je Markolon a Plexiglass a polysulfol
 • dobře smáčí a rychle vysychá
 • bez obsahu aldehydů, barviv a vůně

v dóze

Informace o produktech 100 ks
číslo výrobku
9805054
Obsah
1 ks á 1 balení
EAN
4031678043149
Obsah
1 karton á 12 kus
EAN
4031678043156

ubrousky

Informace o produktech náhradní náplň
číslo výrobku
9805064
Obsah
1 ks á 100 ks
EAN
4031678043170
Obsah
1 karton á 12 kus
EAN
4031678043187
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
v dóze
100 ks
číslo výrobku 9805054
1 ks á 1 balení 1 karton á 12 kus 4031678043149 4031678043156
ubrousky
náhradní náplň
číslo výrobku 9805064
1 ks á 100 ks 1 karton á 12 kus 4031678043170 4031678043187

Použití

Bacillol® Tissues jsou dezinfekční ubrousky určené k okamžitému použití. Jsou vhodné pro jednoduché čištění a dezinfekci zdravotnických pomůcek a povrchů, které nejsou citlivé na alkohol.

Varování. Obsahuje: propan-1-ol (CAS: 71-23-8), propan-2-ol (CAS: 67-63-0) Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dokumenty

ECDOC_100476826.pdf

DoC_MDR_Bacillol Tissues

ECDOC_100476829.pdf

DoC_MDR_Bacillol AF Tissues

Multimedia