bg-country-switch bg-country-switch

Sestra roku

Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, 
která je koncipována jako poděkování sestrám 
a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům 
za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci.

1.března, tedy přesně v den, kdy byla před 200 lety založena v Německu firma HARTMANN, se konal slavnostní večer, na kterém byly oceněny letošní vítězky soutěže Sestra roku. Práce zdravotních sester je v kontextu současných systémů zdravotní péče nepostradatelná, proto nám bylo opět ctí a potěšením být generálním partnerem této akce a poděkovat tímto způsobem všem, kteří se tomuto náročnému a odpovědnému povolání věnují.

Slavnostně nasvícená budova divadla Hybernia v centru Prahy hostila i akci Sestra roku
Slavnostní vyhlášení Sestra roku se letos konalo v Divadle Hybenia v centru Prahy.
Plné hlediště divadla Hybernia - tak velký zájem o akci Sestra roku je. Kytice tulipánů v rukou oceněných zdravotních sester jsou pak jen malou odměnou za jejich práci.
Zájem o to být při tom byl velký, hlediště bylo plné téměř do posledního místa.
Skupinová fotografie výjimečných žen. Oceněné zdravotní sestry s paní Dagmar Havlovou, jejíž nadace VIZE 97 byla opět partnerem akce Sestra roku.
Vítězky všech kategorií společně s Dagmar Havlovou, jejíž Nadace VIZE 97 je dlouholetým partnerem této akce.
Vystoupení zpěváka Marka Ztraceného na pódiu divadla Hybernia potěšilo srdce všech účastnic akce Sestra roku
Svými hity sestřičky potěšil Marek Ztracený s kapelou
Marek Třeška, Managing Director společností HARTMANN-RICO a.s., sledoval v roli člena odborné poroty soutěže Sestra roku veškeré dění na podiu opravdu pozorně.
Marek Třeška, Managing Director HARTMANN-RICO a.s. (první zprava) se ujal zodpovědné funkce člena odborné poroty.
Moderátor Libor Bouček uvedl na jeviště i vzácného hosta ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby osobně předal kytici a ocenění jedné z oceněných zdravotních sester.
Večerem provázel známý televizní a rozhlasový moderátor Libor Bouček, jedním z VIP hostů a zároveň předávajících ocenění byl také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Kytice s oceněním v rukou a úsměv na tváři vítězky kategorie Sestra v přímé ošetřovatelské péči. Společnost na pódiu jí dělají Tomáš Groh, Managing Director HARTMANN - RICO a Taťána Gregor Brzobohatá, ambasadorka značky HARTMANN.
Ocenění pro vítězku kategorie Sestra v přímé ošetřovatelské péči s radostí předal Tomáš Groh, Managing Director HARTMANN-RICO a.s. společně s naší HARTMANN Brand ambasadorkou Taťánou Gregor Brzobohatou.
U mikrofonu Tomáš Groh, Managing Director HARTMANN-RICO a Taťána Gregor Brzobohatá vyhlašují na pódiu divadla Hybernia vítězku kategorie Sestra v přímé ošetřovatelské péči
...a připojil i krátkou zdravici, ve které připomněl důležitost a náročnost povolání zdravotních sester i naše letošní 200leté výročí.