bg-country-switch bg-country-switch

Práce každého jednotlivce či nevládní organizace má smysl

Miss World, topmodelka, dlouholetá tvář neziskové organizace Krása pomoci podporující seniory
a ambasadorka značky HARTMANN. Patří mezi přední influencery dnešní mladé generace a reprezentuje český neziskový sektor v OSN.

Jste dva roky ambasadorkou značky HARTMANN. Co Vám tato spolupráce přinesla a v čem Vás překvapila?

Téma zdraví je mi velice blízké, a proto mi propojení s jednou z nejlepších zdravotnických značek dává smysl. Zároveň se mi líbí přístup společnosti HARTMANN – RICO, včetně její spolupráce s lékařskými špičkami z různých oborů. Komunikace HARTMANN k laické veřejnosti je velmi jasná a srozumitelná a já jsem ráda, že společně můžeme upozornit na různá zdravotnická témata – jako je prevence inkontinence nebo moderní domácí diagnostika a CRP testy, zdravý životní styl a podobně. Také mě velice těší, že jsme spojili síly i v rámci podpory seniorů, kterým moje nadace pomáhá už téměř 10 let.

V loňském roce jste se zaměřila na téma inkontinence. Jak vnímáte tento problém?

Byla jsem šokovaná, jak rozšířený zdravotní problém to mezi lidmi je. Navíc se o něm vůbec nehovoří a kvůli tomu, že to je vlastně tabu, trápí tento problém o to více žen a mužů, a to v jakémkoliv věku. I proto pro nás byla výzva veřejně na tuto problematiku upozornit a informovat
tak o řešeních, která existují. Dobrá zpráva je ale to, že se inkontinence dá pravidelným a účelovým cvičením do velké míry ovlivnit. Nedávno jsme nafotili sérii fotografií se cviky právě na posílení svalů pánevní oblasti. Prevence je v tomto případě opravdu velmi důležitá, a pokud někoho inkontinence trápí dočasně po porodu nebo nějakém zákroku, je dobré vědět, že je tu celá řada produktů, které jim pomohou normálně fungovat v běžném životě.

Daří se toto téma odtabuizovávat?

Myslím, že daří. První a důležitý krok byl především ten, že někdo konečně veřejně vystoupil a toto téma celospolečensky otevřel. Ohlas na tento nutný krok byl překvapující, ale ve svém výsledku velice pozitivní. V další fázi se natáčela videa
s klienty, kterým tato kampaň pomohla. Odhodlali se po letech svůj zdravotní problém opravdu řešit a nesnažili se ho dál maskovat před partnerem a svými nejbližšími, což je velká výhra. Každý, kdo začne tuto věc řešit a svěří se odborníkovi, je na nejlepší cestě nepříjemný zdravotní problém vyřešit. A to byl cíl celé kampaně. Jsem ráda, že jsem tomu mohla pomoci.

Jako ambasadorka HARTMANN jste měla příležitost blíže se seznámit s výrobou, vývojem a využitím produktů, které jsou každodenní součástí práce zdravotníků i životů lidí v běžných domácnostech. Co Vás zaujalo nejvíce?

Musím říct, že mě moc potěšilo a také překvapilo, kolik financí a úsilí věnuje HARTMANN – RICO rozšiřování
a zefektivňování výroby svých produktů tady u nás v ČR. Vnitřní pohled do samotné výroby mě opravdu bavil. Ještě jednou bych ráda i touto cestou poděkovala všem zaměstnancům HARTMANN – RICO za to, jak důležitou úlohu hrají
ve výrobě samotných výrobků pro lékaře, nemocnice a pacienty! Jste nedílnou součástí důležité mise a poslání celé společnosti HARTMANN.

V konferenčním sále jsme zahlédli i Taťánu Gregor Brzobohatou - ambasadorku značky HARTMANN
Osobní návštěva seniorů je jen jednou z mnoha aktivit, kterým se Taťána Gregor Brzobohatá při své práci pro neziskový sektor věnuje

„Vím moc dobře, jak důležitou práci zdravotní sestry i sociální pracovnice odvádějí, což vidím také z jejich spolupráce s mou nadací. Tito lidé ovlivňují další osoby a tím i celou společnost.”

Zúčastnila jste se též akcí Dobrá duše, která oceňuje dobrovolníky a podporuje aktivizaci seniorů, a Sestry roku, jejichž cílem je vyzdvihnout a ocenit výjimečné osobnosti z řad zdravotních sester. Jak vnímáte tyto aktivity? Mohou nějakým způsobem přispívat k rozvoji zdravotní i sociální péče?

Samozřejmě, tito lidé si ocenění za svou obětavou práci zaslouží a je na místě, aby se veřejně oceňovali. Moje maminka je také zdravotní sestra, byla pro mne vzorem v tom, jak pomáhat. Vím moc dobře, jak důležitou práci zdravotní sestry
i sociální pracovnice odvádějí, což vidím také z jejich spolupráce s mou nadací. Tito lidé ovlivňují další osoby, a tím i celou společnost. Sestru roku i Dobrou duši považuji osobně za jedno z nejdůležitějších ocenění roku právě kvůli hodnotám,
na kterých toto ocenění stojí.

Nikdy Vás nelákalo zdravotnictví? Vaše maminka je zdravotní sestra, neměla jste chuť vydat se v jejích stopách?

Lákalo moc, ale zároveň mě lákala i historie, dějiny umění, jazyky, cestování, sport, tanec i modeling. Nakonec jsem se
k sociální sféře dostala naprosto přirozeně díky nezapomenutelným zkušenostem z mise Miss World, kvůli které jsem se pak rozhodla u ní zůstat i dál, a to prostřednictvím své nadace Krása pomoci, která podporuje seniory v domácím prostředí a také osoby o ně pečující.

Máte pocit, že je zdravotní personál v nemocnicích nedostatečně oceněn?

Mám, za jejich práci, ochotu a lidskost, díky kterým mají obrovský vliv na psychický i zdravotní stav pacientů, by měli být mnohem více oceňováni, a to jak finančně, tak společensky. Jsem vždy ráda součástí akcí, které po právu vyzdvihují nepostradatelnou práci těchto mnohdy opravdu výjimečných osob.

Jako zástupkyně neziskového sektoru z České republiky jste v červenci opět vystoupila na půdě OSN. Co pro Vás osobně znamená pojem globální udržitelný rozvoj? Kde má podle Vás Česká republika největší rezervy?

Tento pojem pro mě znamená ve zkratce měnit svět k lepšímu nejen pro nás, ale i pro další generace. Cíle udržitelného rozvoje vycházejí z Agendy 2030, dokumentu, v němž členské země OSN přijaly závazek, že do roku 2030 odstraní nejpalčivější problémy v 17 vyjmenovaných oblastech. Mezi nimi je například příslib vymýtit všechny formy domácího násilí, dále posílit rovnoprávnost žen a mužů, vybudovat moderní dálnice či vodohospodářské infrastruktury, snížit plýtvání potravinami o polovinu, zastavit odlesňování, omezit korupci či vymýtit nadměrný rybolov. Díky zapojení do oficiální delegace jsme získali také zpětnou vazbu, že téma, kterému se věnujeme 9 let, rezonuje a má smysl. Myslím, že je to sen každé neziskovky, mít možnost podílet se na tak velkém a významném celospolečenském tématu. Velmi si vážím toho,
že nás vláda ke spolupráci přizvala a že si uvědomuje význam mezisektorové spolupráce, a to nejen k naplňování cílů SDGs. Přínos efektivní spolupráce mezi sektory a obory byl také jedním z důležitých poselství, které jsem naším vystoupením předala. Rezervy vidím bohužel v genderově nevyrovnané pozici žen a mužů. Také máme jednu
z největších spotřeb alkoholu a tabáku, dále se nám nedaří přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a taky moc neřešíme stárnoucí populaci.

Co jste si ze své návštěvy na půdě OSN odnesla?

Že práce každého jednotlivce, každé nevládní organizace, kdekoliv ve světě, má smysl, protože to tvoří celeka potenciální změnu ve společnosti.

Vaše nadace Krása pomoci se soustředí napomoc a zlepšení kvality života seniorů. Jaké aktivity jste s nadací
v poslední době podnikli a co dalšího plánujete?

V říjnu jsme oslavili Mezinárodní den seniorů. Máme ambici tento den více zviditelnit a pomoci tak k tomu, aby si lidé vzpomněli na své prarodiče, příbuzné nebo sousedy, navštívili je, zavolali nebo jim koupili nějakou pozornost. Ideálně samozřejmě častěji než jen tento den. V rámci naší osvětové práce jsme se také tento rok zapojili do konference Forum 2000, kde jsme 8. října organizovali debatu o tom, jak vidí demokracii mladá a starší generace. Od července jsme předsednickou zemí ECO SOC, takže naše spolupráce s vládou a OSN bude pokračovat. Dále jsme se například podíleli
na filmu Sama o Lubě Skořepové, který teď právě běží v kinech. Blíží se také pomalu Vánoce, tak jsme se spojili s Penny marketem a vznikla skvělá kampaň upozorňující na osamělost seniorů, možná jste viděli spot v televizi. Naším cílem je,
že si vzpomenete na své blízké a zavoláte jim nebo pozvete na kávu staršího souseda, který žije sám. A samozřejmě
během celého roku také běží naše pomoc seniorům, aby mohli žít doma a důstojně. Čeká nás hodně práce, ale když vidíme výsledky, víme, že to má smysl.

Taťána Gregor Brzobohatá hrdě ukazuje mezi ostatními českou vlajku. Krásná vzpomínka z návštěvy OSN, kde zastupovala český neziskový sektor
Taťána Gregor Brzobohatá - Miss World, topmodelka, dlouholetá tvář neziskové organizace Krása pomoci a ambasadorka značky HARTMANN prozrazuje v článku časopisu InSIGHT, proč se rozhodla pro pomoc neziskovým a humanitárním organizacím.

Taťána Gregor Brzobohatá
ambasadorka značky HARTMANN