bg-country-switch bg-country-switch

Češi oproti jiným národům inkontinenci nejvíce skrývají,
ukázala evropská studie

Téma inkontinence je ve společnosti stále trochu tabu. Většině lidí se o ní nemluví snadno, a to ani v okruhu svých nejbližších. Z evropské studie Breaking the Silence: European Report, kterou na zadání firmy HARTMANN vypracovala nezávislá globální výzkumná agentura Edelman Intelligence, vyplynulo, že inkontinence ovlivňuje jejich životy nejen ve fyzické rovině, ale má významný dopad i na jejich emoční pohodu.

V celé Evropě žijí miliony lidí s inkontinencí moči. Je znepokojivé, že mnozí z nich o svých potížích mlčí a vyhýbají se běžným činnostem, jako je sport, cestování, společenské akce nebo sex. Inkontinenci většina z nich neodhalí ani svým blízkým přátelům, rodině nebo partnerům.

Na druhou stranu z výzkumu vyplývá, že většina z nich volá po větší vzdělanosti a informovanosti veřejnosti a věří, že inkontinence tabu být nemusí. „Jsme jedním z hlavních výrobců inkontinenčních pomůcek na světě. Proto je pro nás opravdu velmi důležité znát postoje lidí, kteří inkontinenci musí čelit. Podle toho se následně snažíme o výrobkové inovace,“ upozorňuje Andrea Pisingerová z HARTMANN - RICO.

Výzkum Breaking the Silence: European Report se uskutečnil v únoru 2019 pomocí on-line dotazníků na celkovém vzorku 2 311 lidí z Česka, Francie, Německa, Španělska a Švýcarska. Mezi dotazovanými bylo 24 % mužů a 76 % žen ve věku 45 a více let, kteří trpí lehkou až střední inkontinencí. Průzkum se zaměřil na osm klíčových motivů.

Inkontinence negativně ovlivňuje životy lidí v celé Evropě

Plných 68 % lidí žijících s močovou inkontinencí tvrdí, že potíže celkově negativně ovlivňují jejich život. Nejvíce trpí jejich sebevědomí a psychická pohoda, ovlivněný je ale i jejich sexuální život, koníčky, společenský život a úroveň mezilidských vztahů.

Inkontinence má hluboké emoční důsledky

Lidé žijící s močovou inkontinencí zažívají celou řadu negativních emocí, jako jsou rozpaky, strach a nejistota, které nikdy úplně nezmizí. V důsledku to negativně ovlivňuje jejich důvěru a sebepojetí, téměř polovina dotazovaných (47 %) říká, že se cítí staří a méně atraktivní.

Mnoho lidí nejprve popírá svůj stav

70 % dotazovaných si myslí, že se se vzniklou situací vypořádají sami, 52 % pak věří, že inkontinence je pouze dočasný problém, který samovolně vymizí. Někteří nepovažovali inkontinenci za problém a příliš o tom ze začátku nepřemýšleli.

Většina svůj problém skrývá a mlčí o něm

Okamžitá reakce lidí, kteří zjistí, že trpí inkontinencí, je snaha ji co nejlépe utajit. 43 % dotazovaných o svém problému nikdy nemluvilo se svým partnerem nebo partnerkou. Hlavními důvody jsou stud a naděje, že potíže zmizí.

Lidé se uchylují k různým trikům, aby si s inkontinencí poradili

Až 62 % dotazovaných zjišťuje pokrytí veřejných toalet na neznámých místech, 41 % s sebou nosí náhradní spodní prádlo, 36 % u sebe nosí balíček poslední záchrany s čistým oblečením a 24 % si dává toaletní papír do spodního prádla.

Svěření se s problémem někomu jinému mělo pozitivní účinek

Mluvit o svém problému nahlas může mít pozitivní vliv na vztah i na sebevědomí. Šest z deseti těch, kteří o inkontinenci hovořili se svým partnerem nebo partnerkou, tvrdí, že cítili podporu a větší sebevědomí. Mezi další výhody patří větší pocit blízkosti ve vztahu.

Lidé žijící s inkontinencí si přáli, aby společnost byla otevřenější

Téma inkontinence je ve společnosti stále tabu. Mnozí si myslí, že postihuje pouze seniory. Šest z deseti lidí, kteří inkontinencí trpí, by si ale přálo větší společenskou otevřenost k problému.

Je zapotřebí více informací a vzdělávání veřejnosti

Sedm z deseti lidí žijících s inkontinencí říká, že ve společnosti neexistuje dostatečná osvěta, a že o problému nemají dostatek informací. Zároveň uvedli, že informace o dostupných pomůckách by jim pomohly se s problémem lépe vypořádat.

Co Vás na průzkumu nejvíce překvapilo?

Je to vlastně poměrně smutné čtení. Chtěla bych upozornit na charakteristiky jednotlivých národů. V případě ČR vyšlo, že inkontinenci nejvíce zakrýváme, maskujeme. Je nám to trapné a cítíme se stigmatizováni, takže o ní nemluvíme ani v rodině. To je složitá situace.

Co s tím?

Řešením je komunikace. HARTMANN - RICO proto nejen pomůcky vyrábí, ale také se snaží klientům nabídnout pomocnou ruku, informace, rady, pomoc přátel. Všechno již řadu let nabízíme bezplatně v rámci projektu Moliklub. Dokonce posíláme zdarma i vzorky, samozřejmě velmi diskrétně. Podívejte se na moliklub.cz nebo zavolejte na bezplatnou infolinku 800 100 150. Ovšem stejně důležité jsou i inovace – naším cílem je pomůcky stále zlepšovat.

Můžete říct příklad?

Máme výrobky na absolutní špičce kvality, ale nezapomínáme ani na ostatní věci. Mluvím například o použití dané pomůcky. Přišli jsme na trh s MoliCare Elastic, jejíž nasazování je jednodušší. To šetří čas ošetřovatelům, kteří se starají především o ležící pacienty. Byť to může vypadat jako podružnost, tak opak je pravdou. Ošetřovatelů a sester je málo, každá úspora času je vítaná. Pro pacienty je kratší čas také důležitý – přebalování není pochopitelně oblíbená činnost.

"3 otázky pro Andreu Pisingerovou ze společnosti HARTMANN - RICO"

Pomoci může větší společenská diskuze a otevřenost

Odpovědi většiny dotazovaných odhalily, že největším problémem inkontinence je komunikace, a to i ta s nejbližšími přáteli, partnery a rodinou, ale i veřejná.

Valná většina veřejnosti netuší, že inkontinence se může týkat i lidí po padesáti letech věku, nezná možnosti a dostupné pomůcky a neví, jak se k lidem trpícím inkontinencí chovat. Co s tím? Pomoci může větší společenská osvěta a diskuze.

45 % lidí se uchyluje k vyhledávání informací on-line, v těsném závěsu jsou zdravotničtí odborníci, kterým věří 43 % dotazovaných. Následují zdravotnické publikace, lékárny a také skupiny lidí, kteří trpí stejným problémem. Pomáhá co největší sdílení s ostatními a používání vhodných pomůcek, jako jsou inkontinenční kalhotky nebo vložky, které pomáhají se s inkontinencí diskrétně vypořádat. Širokou nabídkou pomůcek disponuje společnost HARTMANN, k dispozici je na www.moliklub.cz