bg-country-switch

Praha chce Nemocnici Na Františku a umožní rozvoj Bulovky

Hlavní město Praha je jedním z krajů České republiky, který se v mnoha ohledech vymyká. V oblasti zdravotnictví především tím, že nevlastní žádnou nemocnici. To by se mělo brzy změnit, ovšem všechny plány pozastavil Covid-19.

V tomto ohledu se zároveň projevil další aspekt, se kterým musí Praha počítat. Je přirozeným těžištěm Středočeského kraje. Takže zatímco se hlavní město rychle dostalo na kapacitu několika tisíc testů na koronavirus denně, Středočeský kraj počítá totéž pouze ve stovkách.
Nemocnice v Praze

Nemocnice Na Františku má být Prahy

Milena Johnová, pražská radní, která má zdravotnictví ve své gesci, upozorňuje, že mít vlastní zařízení je důležitější právě v krizových situacích. „Naše akceschopnost je samozřejmě vyšší díky tomu, že máme alespoň vlastní polikliniku. Ovšem je zřejmé, že bychom měli mít i nemocnici,“ říká Milena Johnová.

V Praze se koncentruje klíčová část celostátní péče, kterou mají na starosti hned tři fakultní nemocnice: v Motole, Královské Vinohrady a VFN na Karlově náměstí. K tomu je potřeba připočíst ještě Thomayerovou nemocnici, IKEM, Bulovku a Homolku. Všechny jsou také pod správou ministerstva zdravotnictví.

Další klíčový špitál, Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích, patří armádě. Nakonec je v Praze Nemocnice Na Františku, která je ve správě městské části Praha 1, nikoliv pražského magistrátu.

„Jsme připraveni jednat o jejím získání. Nedává smysl, aby byla v rukách městské části, neboť jde o celopražsky významné zařízení. Nejen pro Prahu 1 jde vlastně o typicky úrazovou nemocnici,“ říká Milena Johnová.

Plány na získání této menší nemocnice nejsou nové. Praha oni usiluje déle, ale nadějné rozhovory změnilo střídání stráží ve vedení městské části. Míček je nyní na jejich straně, ale magistrát chce vše dotáhnout co nejdříve.


Bulovku vyřešit, plány má Praha v Letňanech

Podobné plány existovaly i v případě Nemocnice na Bulovce. Jednoduše řečeno, zatímco prakticky všechny pozemky, na kterých stojí, vlastní Praha, část budov je naopak státu a Bulovka je ve správě ministerstva zdravotnictví.

„Je jasné, že ta nemocnice potřebuje investice. Už na začátku tohoto roku jsme nabídli vedení nemocnice spolupráci při přípravě projektu, jehož výsledkem mělo být spojení některých pavilonů do funkčního monobloku. Mezitím stát začal velmi spěchat, takže ze společného domlouvání sešlo. Nyní jednáme o rychlé směně pozemků s tím, že zbytek bude už jen na ministerstvu zdravotnictví,“ vysvětluje Milena Johnová.

Podle ní je naopak potřeba počítat v delší perspektivě snovou kapacitou nemocniční péče v pražských Letňanech. Nesouvisí to s aktuální polní nemocnicí. „Praha se rychle rozšiřuje, v budoucnu bude potřeba mít záložní kapacitu lékařské péče. Pro nás jsou v tomto ohledu ideální právě Letňany. Právě tam by měla v budoucnu být nová pražská nemocnice,“ dodává radní Johnová.