bg-country-switch bg-country-switch

Práce všeobecné sestry je jiná,
než byla před mnoha lety

Ačkoliv se více mluví o nedostatku lékařů, ještě větším problémem je málo sester. Chybí jich přes dva tisíce. Co s tím? Zeptali jsme se prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové.

Čím je způsoben tak fatální nedostatek sester?
Důvodů je samozřejmě více. Tím nejpalčivějším zůstává nedostatečné finanční ohodnocení. Navzdory tomu, že zdravotníci v ČR dostali v uplynulých letech opakovaně přidáno, výše platů stále neodpovídá náročnosti našeho oboru a není konkurenceschopná platům v jiných oborech či v zahraničí. Dále nás trápí nadbytečná administrativa, kterou se snažíme ve spolupráci s ministerstvem zefektivnit tak, aby sestry nebyly přetíženy papírováním na úkor samotné péče o pacienta. Česká asociace sester se snaží celkově zlepšit pracovní podmínky sester zapojením jiných profesí do multidisciplinárního týmu, nabídnout zájemcům o povolání nejrůznější benefity, rozšířit kompetence sester a zajistit jim výsluhy podobně jako policistům nebo hasičům.

Proč podle Vás není vhodné, aby sestry nemusely mít VŠ či VOŠ vzdělání?
Česká asociace sester dlouhodobě prosazovala zachování původního vzdělávacího systému 4+3, tj. 4 roky všeobecně vzdělávací na střední škole a 3 roky odborné na vysoké či vyšší odborné škole. Je nutno si uvědomit, že práce všeobecné sestry dnes není stejná, jako byla před mnoha lety. Dnes je to vysoce kvalifikovaná práce, která na sestry klade opravdu vysoké nároky. Používají se sofistikovanější technologie, modernější přístroje, nové metody. Sestry vykonávají stále složitější úkony, přebírají některé kompetence lékařů. A právě tříleté pomaturitní studium je na toto náročné povolání kvalitně připravuje. Zkrácení studia rozhodně nevyřeší personální krizi.

Co má dělat vedení nemocnic, kde sestry chybí nejvíce? Může motivovat platově i jinak? A pokud ano, jak?
Managementy samozřejmě mohou motivovat sestry jednak finančně, jednak vytvořením příznivějších pracovních podmínek, nabídkou nejrůznějších benefitů v podobě příspěvků na další vzdělávání apod. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že ani možnosti samotných nemocnic nejsou neomezené a jsou limitovány nejrůznějšími legislativními a rozpočtovými hranicemi.

Vidíte v opatřeních ministerstva kroky správným směrem?
Za Českou asociaci sester mohu říci, že stávající pan ministr je velice vstřícný k našim návrhům na řešení personální krize v oboru, ať už se týkají zvýšení platů, redukce nadbytečné administrativy, přehodnocení vzdělávacího systému či otázky výsluh.

Jde definovat odměnu, která by situaci skokově zlepšila?
Odpověď není snadná. V současnosti se průměrná výše platů všeobecných sester ve státních nemocnicích pohybuje kolem 36 tisíc Kč hrubého, v nestátních zařízeních dostávají přibližně o 6 tisíc méně. Sestry by byly zřejmě spokojené za předpokladu, kdyby uvedené částky představovaly čistou mzdu. To by také mnohem více odpovídalo tomu, co si dokáží vydělat v zahraničí. Proto také české sestry z profese odcházejí nebo do ní po studiu ani nenastoupí.

Martina Šochmanová je od roku 2015 prezidentkou České asociace sester.

Martina Šochmanová je od roku 2015 prezidentkou České asociace sester. Posledních deset let pracuje v IKEM, kde nyní zastává post náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči. Běžným standardům se vymyká svým vzděláním – vedle ošetřovatelství na VŠ zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty Příbram má také MBA na Graduate School of Business a má doktorský titul z Jihočeské univerzity.