bg-country-switch bg-country-switch

Potenciál hromadných dat ve zdravotnictví správně vytěžíme, jen když budeme dobře spolupracovat

Austrálie láme rekordy v průměrném věku dožití, což přispívá k rychlému stárnutí populace. Bezprecedentní zastoupení skupiny obyvatel nad 65 let s sebou přináší nové výzvy pro zdravotnický systém. Ve zvládnutí této situace budou klíčovými spojenci hromadná data (Big Data) a moderní technologie.

Poslední mezigenerační zpráva zveřejněná australskou vládou odhalila některá zajímavá fakta o dlouhověkosti obyvatel nejmenšího kontinentu. Ve světovém žebříčku střední délky života se australští muži dělí o prvenství s Islanďany, zatímco australské ženy obsadily páté místo. Ještě pozoruhodnější je, že lidé starší 65 let budou mít kolem roku 2055 v australské společnosti oproti dnešku dvounásobný podíl. Tyto předpovědi se možná zdají vzdálené, mají však značné dopady
na cenovou dostupnost a udržitelnost současného standardu zdravotní péče.

Každý se základní znalostí IT dnes vidí, jak technologie čím dál více ovlivňují vztah mezi pacienty a klinickými lékaři,
který v současné době prochází proměnami. Každá návštěva u praktického lékaře nebo v nemocnici znamená digitální stopu s informacemi o pacientovi. Takto zachycená data se však nesoustřeďují na jednom místě a často se využívají zcela nedostatečně. Pacienti mohou přecházet z nemocnice do nemocnice a být vyšetřováni mnoha odborníky, z nichž každý zná jen část příběhu. Technologie jistě přinášejí revoluci v nejrůznějších systémech a procesech od automatizace
a elektronizace zdravotnické dokumentace přes fakturační systémy až po automatizaci jednoduchých administrativních úkonů. Ačkoli takováto zlepšení logicky umožnila snížit časové a finanční náklady, což přispělo k lepší interakci s pacienty
i k lepší péči, nelze opomíjet potenciální přínos plného využití hromadných dat.

Ta mohou ve zdravotnictví znamenat zásadní záležitost. Po celém světě z nich začínají vycházet průmyslové podniky, podle analytiků ze společnosti IDC složená roční míra růstu hromadných dat v Austrálii odpovídá 28 % a mezi lety
2014 a 2018 by pak jejich hodnota měla vzrůst z 260 milionů USD na 712 milionů USD. Očekává se, že hromadná data se stanou východiskem pro kvalitnější péči o pacienty, vyšší konkurenceschopnost a vysoké úspory. Již dnes vidíme,
že firmám schopným plně využít potenciál hromadných dat narostla provozní marže o více než 60 %.

Vyšší podíl starších mužů a žen v populaci je způsoben i vyšším věkem dožití. Co vše to s sebou přináší v Austrálii, se dočtete v článku časopisu InSIGHT.

Navzdory všem těmto možnostem zdravotnický průmysl zatím jen pomalu přejímal infrastrukturu potřebnou pro analýzu hromadných dat a relativně málo do nich investoval. Z větší části se tak dělo kvůli tomu, že jde o výrazně regulovanou oblast podnikání a soukromé údaje. V posledních letech však začaly převažovat benefity,
a tak se postupně daří odstraňovat překážky bránící adaptaci systému. Hromadná data v sobě skýtají nekonečné množství příležitostí, jak získat podrobnější,
a tak i přesnější obraz skutečnosti a efektivněji na ni reagovat. Schopnost digitálně třídit a spravovat data je cestou k větší účinnosti, vhodnějším postupům
i individuálnějšímu přístupu k pacientovi. Nejedná se přitom o výhradně monitorovací nástroj – hromadná data mohou sloužit i k plánování výstupů zdravotnického systému a celkových výdajů.

Australská vláda má přístup ke zdravotnické databázi, která poskytuje údaje
o vyšetřeních, operacích, výsledcích léčby, předpisech léčiv, péči o pacienty, zdravotním pojištění a mnoha a mnoha dalších otázkách a my můžeme jen litovat, že většina z těchto nedocenitelných informací, které by mohly dát podnět k lepší alokaci zdrojů, identifikaci citlivých témat a rozpoznání investičních příležitostí
v infrastruktuře, slouží jen k sledování výdajů ve zdravotnictví. Vytěžovat tato data ale zdaleka není všechno: musíme spolupracovat a budovat digitální sítě umožňující komplexnější rozhodování, jedině tak totiž dosáhneme lepší kvality produktů
a služeb.

V dřívějších dobách představovaly moc informace. To už však dávno neplatí,
jelikož informace jsou široce dostupné. Důležité nyní je v této úrovni spolupracovat
a společně také nacházet nová, optimální řešení.

Výsledky mezigenerační zprávy australské vlády za rok 2015 a výsledky zprávy McKinseyho celosvětového institutu v článku časopisu InSIGHT.
Fernando Sepulveda, ředitel marketingu skupiny HARTMANN pro Austrálii, je autorem článku v časopisu InSIGHT

Fernando Sepulveda
ředitel marketingu skupiny
HARTMANN pro Austrálii