bg-country-switch bg-country-switch

Personalizovaná medicína a standardizace pozvedají zdravotní péči na novou úroveň

Až pětina pacientů trpících chronickými ranami nereaguje na standardizovanou léčbu. Pomoci může personalizovaný lékařský výzkum.

Až pětina pacientů trpících chronickými ranami nereaguje na standardizovanou léčbu. Pomoci může personalizovaný lékařský výzkum.

Zdravotní péče je a vždy byla ve své podstatě personalizovaná. Nová éra v personalizované medicíně nám však v posledních letech otevírá mnoho zajímavých příležitostí. Inovace a výzkum v oblasti technologií, genetiky a molekulární a buněčné analýzy personalizovanou medicínu usnadňují a zefektivňují.

Existují určité obavy, jak může být personalizace v souladu s jinými zavedenými lékařskými postupy, jako jsou standardizace a translační lékařský výzkum. Standardizace znamená vytváření jednotných léčebných postupů, translační lékařský výzkum představuje aplikaci experimentální vědy do klinické medicíny. Oba tyto obory jsou zcela kompatibilní s personalizací. Kombinace personalizované medicíny, standardizace a translačního lékařského výzkumu má potenciál rozšířit zdravotní péči do oblastí, kde nikdy předtím nebyla.

Zatímco procesní standardizace byla významným průlomem v průmyslovém řízení před mnoha lety, do světa medicíny byla uvedena teprve nedávno. Standardizace, a to zejména ta, která využívá výsledky translačního lékařského výzkumu, již pomohla posunout zdravotní péči na novou úroveň. Navzdory některým dřívějším výhradám ohledně používání standardizovaných léčebných postupů se ukázalo, že v mnoha oborech bylo dosažení lepších výsledků u pacientů možné pouze pomocí snížení počtu zdravotních komplikací. Standardizace zde byla klíčová. Zavedení kontrolních seznamů na operačních sálech, hygienických protokolů v nemocnicích a standardizovaných vyšetřovacích a preventivních postupů v léčbě rakoviny a kardiovaskulárních chorob přispěly k obrovskému pokroku.

Jakou roli hraje v oblasti standardizace personalizovaný lékařský výzkum?

Personalizace nabízí nové léčebné postupy, které zachraňují život, menším skupinám pacientů, u kterých se standardizací nedosáhlo pokroku. Dobrým příkladem je léčba rakoviny. Použitím podrobných genetických informací jednotlivce je možné přejít od základní chemoterapie určitého typu rakoviny nebo stádia nádoru k individuálně přizpůsobené terapii založené na genetické výbavě každého pacienta. Léčba, která je účinná u daného jednotlivce, může být neúčinná, nebo dokonce kontraproduktivní pro zbytek populace pacientů trpících rakovinou. To ji činí nepřijatelnou jako standardizovaný léčebný postup.

Zdravotnická standardizace hraje velkou roli, pokud jde o zlepšení, která prospívají velkým skupinám pacientů. Stále nás však čeká dlouhá cesta v oblastech, jako jsou hygiena rukou, dezinfekce povrchů a optimalizace procesů na operačních sálech. Pokračující lékařský výzkum v těchto oblastech nám pomůže řešit významné výzvy, kterým čelí systémy zdravotní péče ve vztahu k nozokomiálním infekcím.

Standardizace je důležitá také v terapeutických oblastech, jako je hojení ran, kde jednoduchá, účinná a ekonomická řešení často přinášejí u pacientů s chronickými ranami nejlepší výsledky. Individualizované možnosti léčby jsou však nezbytné pro léčbu ran u odhadovaných 15-20 % pacientů trpících chronickými ranami, u kterých standardizované terapie selhávají. Výzkum toho, jak se tyto dva postupy překrývají, teprve započal, ale jak ukazuje příklad léčby rakoviny, výsledky mohou být vysoce pozitivní. Pokud máme řešit některé z hlavních výzev, kterým dnes čelí systémy zdravotní péče, musíme přestat hledět na standardizovanou medicínu a personalizovanou léčbu jako na dva protichůdné postupy. Lze je použít společně k efektivnější léčbě většího počtu lidí.

Prof. MUDr. Hans Smola

Prof. MUDr. Hans Smola
ředitel Centra medikální kompetence
HARTMANN Group