Hlavička článku 2 časopisu InSight se zdravotní sestrou

Umíme uspořit nemocnicím peníze

HARTMANN – RICO nabízí své několikaleté know-how, díky němuž dokáže nemocnicím uspořit 10–15 % nákladů na operační sály. Vyvinula a nabízí také unikátní nástroj efektivního řízení operačních sálů Operis.


Přečtete do 2 minut

Nemocnice, šest operačních sálů se sedmi tisíci operačními výkony za rok. Kolik může její vedení uspořit preciznějším plánováním a nalezením neefektivních úkonů? Podle procesní analýzy, kterou zpracovali odborníci HARTMANN – RICO, je to až 2,5 milionu korun. Takové úspory může přitom získat každé zdravotnické zařízení, vyplývá z úspěšné praxe HARTMANN – RICO na českém trhu.

„Umíme najít úspory v každé nemocnici. Obvykle dosáhnou milionů korun. Nemocnicím dodáváme i on-line nástroj, který výsledky naší procesní analýzy pomůže uvést do praxe. Vytíženost operačních sálů a další nákladové položky si díky němu dokáže nemocnice ohlídat,“ vysvětluje Václav Halama z HARTMANN – RICO.

Řešení na míru každé nemocnice se jmenuje Operis. Odborníci HARTMANN – RICO mají vyřešeny už desítky úspěšných projektů, které přinesly nemocnicím úspory v hodnotě 10–15 % nákladů, které se vážou na chod operačních sálů.

Na začátku každého projektu proběhne procesní analýza, během níž se detailně zkoumá vytíženost operačních sálů. Ukázka výstupů je na obrázku. Úspory jsou zde spočítány jen z nákladů na pozdní začátky na operačních sálech.

Závěr analýzy obsahuje návrhy možností, jak odbourat neefektivní činnosti, a tím uspořit. Jelikož je prosazení změn do praxe složité, HARTMANN – RICO nabízí řešení, díky němuž se veškerá doporučení změní na konkrétní úspory.

Výstup procesní analýzy HARTMANN – RICO

Výstup procesní analýzy HARTMANN – RICO

Graf ukazuje, kolik operací začínalo později, než je stanovená pracovní doba na operačních sálech (tedy 8:00). Celkové úspory, vzniklé pouze odbouráním pozdních začátků operací, činí cca 1,7 milionu Kč ročně, jak spočítali experti HARTMANN – RICO. Celkové úspory v modelovém příkladu pak mohou dosáhnout až 2,5 mil. Kč.