bg-country-switch bg-country-switch

Jeden den na operačním sále:
když se každá vteřina počítá

Pokud lékařské týmy na urgentním příjmu pečují o pacienty s několika těžkými zraněními, není prostor pro pokus a omyl. Namísto toho jsou rozhodující načasování, spolehlivost a přesnost – nejen pro lékaře a zdravotní sestry, ale také pro nástroje a materiály, na které se spoléhají.


Přečtete do 4 minut

Jsou součástí každodenních rutinních postupů na urgentních příjmech v nemocnicích – přesto, jak potvrzuje většina zdravotnických pracovníků pohotovostí, léčba pacientů s polytraumatem přichází se svými výraznými výzvami. K polytraumatům nejčastěji dochází v důsledku dopravních nehod. Tento termín se běžně používá k popisu řady vícečetných zranění na různých částech těla, z nichž alespoň jedno – nebo kombinace několika – je považováno za život ohrožující. Podle Německé traumatologické společnosti (DGU) nejméně jeden z deseti pacientů s polytraumatem nepřežije.

Když dostanou lékaři a zdravotní sestry na operačním sále pokyn, aby se připravili na polytrauma, nikdy zcela nevědí, co očekávat – s výjimkou skutečnosti, že zranění budou vážná a potenciálně smrtelná. Žádné dvě nehody nejsou totožné, a dokud nebude pacient správně diagnostikován, všechno ostatní budou jen dohady. „Pokud jde o polytrauma, neexistuje žádné reprodukovatelné zranění – každý pacient je jiný,“ říká prof. MUDr. Florian Gebhard, viceprezident Německé nadace pro traumatologii a lékařský ředitel na Ulmské univerzitní klinice.

Je to míra nejistoty, která může přinést další zátěž pro zdravotnický personál na urgentním příjmu, který je již vystaven základní úrovni stresu, protože musí být v neustálém stavu připravenosti. Neustálá možnost smrti pacienta s polytraumatem se přetváří do ještě další vrstvy napětí. „Přestože jsou pracovníci na urgentních příjmech všeobecně zkušení profesionálové, většina z nich bude jen těžko zcela ignorovat skutečnost, že operují lidskou bytost,“ dodává profesor Gebhard.

Každý musí prostě fungovat

Péče o pacienta s polytraumatem tudíž představuje stresující situaci – a v té se Madeline Tricková se pravidelně ocitá. Ve svých 24 letech pracuje jako asistentka chirurga na oddělení ARO v nemocnici Rechts der Isar v Mnichově. Když jim přijde oznámení o polytraumatu mají slečna Tricková a její kolegové často jen pár minut na přípravu a shromáždění všech svých dovedností a energie. Přípravy začínají okamžitě a tým využije tu trochu času, který jim před příjezdem pacienta zbývá, a uspořádá veškeré nástroje a materiály, které by mohly být potřebné v průběhu bezprostředních lékařských procedur.„Jakmile pacient dorazí na urgentní příjem, všechno se odehrává velmi rychle,“ říká slečna Tricková. „Povaha a rozsah zranění jsou hodnoceny podle standardního protokolu tak, aby mohly být na základě jejich závažnosti stanoveny priority pro lékařské zásahy.“ Přiznává, že když jim je telefonem oznámen příjezd pacienta s polytraumatem, může pocítit počáteční vzrušení. Rychle ale převáží přetrvávající rutinní a zavedené postupy. „Každý, kdo je zapojen, musí prostě fungovat,“ říká. „Každá vteřina se počítá – zvláště když jsou zasaženy velké cévy nebo když je poraněn mozek.“
"Povaha a rozsah zranění jsou hodnoceny podle standardního protokolu tak, aby mohly být na základě jejich závažnosti stanoveny priority pro lékařské zásahy."

Důvěra je klíčová

Nepředvídatelné situace v otázkách života a smrti s malým nebo žádným časem navíc se pravidelně vyskytují na operačních sálech po celém světě. Je proto zásadní, aby lékaři i zdravotní sestry, kteří na těchto jednotkách pracují, přesně věděli, co mají dělat a jak mají plnit své povinnosti. Musejí pracovat ruku v ruce, často bez slovní komunikace. Klíčem k tomuto intenzivnímu způsobu práce je důvěra – zapojení pracovníci jsou bezpodmínečně závislí nejen na všech ostatních osobách na sále, ale i na nezbytných nástrojích a materiálech. Ať už jde o chirurgické pláště, chirurgické rukavice, sady operačních roušek pro pacienta, přístrojové stoly nebo jiné chirurgické vybavení – každá položka musí být vhodná pro svůj určený účel, snadno se používat a důsledně splňovat nejvyšší standardy kvality.

Jedná se o soubor požadavků, které Denise Leistenschneiderová zná velmi dobře. Tato certifikovaná operační sestra tráví coby lékařská poradkyně s marketingovým týmem společnosti HARTMANN, zabývajícím se prevencí rizik, spoustu času na urgentních příjmech a operačních sálech. „Můj tým a já jsme v úzkém kontaktu s mnoha specialisty v různých nemocnicích,“ říká. „Pravidelně s nimi mluvíme o možných zranitelných bodech, pokud jde o denně používané vybavení.“

Během svých pravidelných konzultací s praktickými lékaři slečna Leistenschneiderová i její kolegové opravdu hluboce porozuměli požadavkům, které musejí nástroje i materiály splňovat, aby mohly být používány na odděleních ARO a na operačních sálech. Například roušky, které se používají k pokrytí oblastí kolem zranění před zahájením operace, se musejí rychle a snadno aplikovat a zároveň musejí být sterilní a bezpečné. „Stejná zásada platí i pro roušky, kterými se přikrývají stoly na nástroje a další příslušenství,“ říká slečna Leistenschneiderová. Může se to zdát zanedbatelné, ale speciální skládací provedení, které operační sestře umožní rozdělat roušku přes stůl se zařízením jediným pohybem zápěstí, může ušetřit důležité vteřiny.

Inovace musí nabízet měřitelnou přidanou hodnotu

Samozřejmě, inovace hrají v každodenní práci Denise Leistenschneiderové důležitou roli – to ale neznamená, že její technologická vylepšení výrobků společnosti HARTMANN jsou jejím jediným zaměřením. Koneckonců, když se inovace stanou prospěšnými, existuje vždy nebezpečí, že jim budou chybět ústřední požadavky na výrobek. Klíčové aspekty, které slečna Leistenschneiderová a její kolegové hledají v jakémkoliv novém vývoji, se proto v průběhu let příliš nezměnily. „Výrobek musí snížit zatížení zdravotnických pracovníků a současně musí být jeho použití snadné,“ vysvětluje. „Kromě zlepšení péče poskytované pacientovi musí také nabídnout ekonomické výhody.“

Nedávný vývoj, k němuž marketingový tým společnosti HARTMANN, zabývající se prevencí rizik, přispěl svými odbornými znalostmi, představuje novou sadu roušek, která slouží také jako multifunkční startovací chirurgický balíček. Plně se drží nemocničních standardů a umožňuje týmům urgentního příjmu zahájit léčebné postupy nejčastěji spojené s léčbou polytraumatických poranění během několika vteřin. Je to přesně ten druh vybavení, které ocení pracovníci, jako je Madeline Tricková. Předem zabalené sady s nejdůležitějšími chirurgickými nástroji a materiály usnadňují život osobám na operačním sále, protože se s nimi snadněji manipuluje. „Díky ní můžeme trávit více času soustředěním se na pacienta,“ říká slečna Tricková. „A to je koneckonců to, o čem by naše práce měla být: poskytovat pacientovi tu nejlepší možnou lékařskou péči.“

"Výrobek musí snížit zatížení zdravotnických pracovníků a současně musí být jeho použití snadné. Kromě zlepšení péče poskytované pacientovi musí také nabídnout ekonomické výhody."