bg-country-switch bg-country-switch

Medicína v evolučním skoku

Moderní medicína se v posledních dekádách masivně rozvíjí a nové technologie převratně mění možnosti diagnostiky i léčby různých chorob. Evolučním skokem prošly používané materiály, nástroje, přístroje, postupy i léky, lékařskou praxi začala výrazně ovlivňovat digitalizace, robotizace či smart technologie. Mnohé inovace se postupně prosazují také v České republice a pacientům otevírají přístup k šetrnější a individuálnější lékařské péči.

Zatím nikdy v dějinách neprobíhal vývoj technických inovací tak rychle, a to ve všech oborech medicíny. Od objevu rentgenu na konci 19. století se lékařská věda posunula vpřed o desítky světelných let. Zlomem v diagnostických metodách se kromě analýzy DNA stala diagnostická sonografie, magnetická rezonance nebo počítačová a pozitronová tomografie, které dovolují lékařům nahlédnout do nitra lidského těla a získat přesné zobrazení stavu vnitřních orgánů.

3D virtuální angioskopie umožňuje bez narušení organismu zkoumat průchodnost cévního systému a virtuální endoskopie zase dává možnost neinvazivního vyšetření zažívacího ústrojí. Miniaturní diagnostické zařízení PillCam v podobě kapsle
s minikamerou dokáže projít celým trávicím systémem a nahrát přesný videozáznam stavu vnitřních dutin, aniž by pacient musel podstupovat nepříjemné kolonoskopické vyšetření.

Sofistikovanou novinkou, používanou již také v ČR, je rovněž technologie dálkového monitoringu srdeční činnosti MyCareLink, která je využívána u pacientů s kardiostimulátorem či defibrilátorem. Díky bezdrátovému přenosu dat přímo k ošetřujícímu lékaři umožňuje nepřetržité monitorování nemocného bez nutnosti osobní návštěvy v nemocnici, což dává možnost okamžitě reagovat na akutní potíže.

Jde jen o několik z obrovského množství medicínských inovací, které významně urychlují a zpřesňují diagnostiku různých chorob, pro pacienty jsou navíc mnohem šetrnější, a tedy i příjemnější.

Roboti a umělá inteligence

Moderní IT technologie se uplatňují nejen u různých typů medicínských vyšetření, ale také u shromažďování lékařských údajů o pacientech a jejich vyhodnocování. Elektronická zdravotní dokumentace, která v digitalizované formě shromažďuje na jednom místě veškeré lékařské informace o daném jedinci, přináší obrovské možnosti v rámci celostní léčby a koordinace péče různých specialistů, umožňuje předcházet lékovým interakcím a přináší i další pozitivní přínosy.

Český projekt IZIP, který měl vytvořit systém elektronických zdravotních knížek, byl sice zastaven, přesto většina zdravotnických zařízení digitální data běžně využívá a papírové zdravotní karty se stávají minulostí. Špičkové IT systémy
a počítačové programy pomáhají lékařům i s vyhodnocováním dat, protože mohou průběžně sledovat a srovnávat nejnovější medicínské poznatky z celého světa, vyhodnocovat veškeré zdravotní údaje jednotlivých pacientů a průběžně analyzovat jejich diagnostiku, aby jim lékaři mohli zajistit optimální léčbu. Počítačově podporovaná diagnostika spojená
s využitím umělé inteligence je proto označována za budoucnost medicíny, stejně jako robotizace.

První dvě centra robotické chirurgie vznikla v Nemocnici Na Homolce a Ústřední vojenské nemocnici již v roce 2005
a robotický operační systém DaVinci si od té doby pořídila i další zdravotnická zařízení, za 11 let v ČR proběhlo více než
10 tisíc robotických operací. Jejich výhodou je, že jsou přesnější, šetrnější pro pacienty a vyžadují i kratší rekonvalescenci.

Moderní technologie tak přinášejí lékařům i pacientům možnosti, které byly v minulém století nepředstavitelné. A rychlost vývoje dalších inovací naznačuje, že evoluční skoky v medicíně ani zdaleka neskončily...

Dvojice pracovníků moderní laboratoře s nezbytnými ochrannými pomůckami - rukavicemi a brýlemi