bg-country-switch bg-country-switch

Personální krize se zhorší, lékaři stárnou

Téměř čtvrtina všech pracujících kolegů je v důchodovém věku. Průměrný věk praktického lékaře je 57 let a lékařkám pro děti je v průměru 59 let. Za jediný rok poklesl počet ambulancí praktických lékařů o 94 a u praktiků pro děti o 88. A co je horší, polovina těch bez náhrady zavřených ordinací byla na venkově, přesněji v obcích do dvou tisíc obyvatel.

Více než dvě třetiny absolventů lékařských fakult jsou ženy, ale stát nedělá vůbec nic proto, aby jim usnadnil cestu k atestaci, a ony tak nestály před dilematem, zda zvolit práci či rodinu. Mladé lékařky s dětmi sice mají zájem o zkrácené úvazky, ale ředitelé nemocnic jim místo toho nabízí obrovské množství pohotovostních služeb, kterými je často odradí úplně.

Každý ví, že nepřetržitá lékařská péče je v nemocnicích zajišťována pouze díky soustavnému a systematickému porušování a obcházení zákoníku práce a že dodržovány nejsou ani podmínky stanovené vyhláškou o minimálním personálním vybavení. Každý to ví, leč všichni mlčí. Politici doslova zuby nehty brání tomu, aby lékařská komora provedla personální audity v nemocnicích. Jsou si totiž dobře vědomi toho, jaký nepořádek bychom našli.

Místo snahy zlepšovat pracovní podmínky pro zdravotníky ministerstvo podporuje a spoluorganizuje nelegální zaměstnávání cizinců. Nejsme xenofobní, ale musíme trvat na tom, aby lékaři cizinci, kteří mají zájem pracovat v našem zdravotnictví, splňovali obdobné kvalifikační předpoklady jako tuzemští lékaři, a aby byli schopni komunikovat v českém jazyce s pacienty i se svými spolupracovníky. Trváme také na tom, aby cizinci pracovali za stejných podmínek jako Češi, a nebyli tedy zneužíváni jako laciná pracovní síla.

Ředitelé, hejtmani i pan ministr tvrdí, že nemocnice zákon dodržují a že v nich cizinci bez aprobační zkoušky nepracují. Na druhou stranu však hořekují, že bez „neexistující“ práce těchto cizinců, kteří podle zákona pracovat nesmí, by museli některé nemocnice zavřít. To je prvotřídní protimluv.

Vadí mi papalášský přístup řady politiků, kteří sami pro sebe vždy vyžadují VIP péči, ale na „obyčejné“ lidi zvysoka kašlou.

MUDr. Milan Kubek

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK