bg-country-switch

Liberecký kraj vstupuje do nemocnic v Jilemnici a Semilech

Liberecký kraj vlastní 75 % Krajské nemocnice Liberec a 100 % Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. KNL zároveň ovládá nemocnice v Turnově a Frýdlantu. Nemocnice Jablonec nad Nisou, v Jilemnici a v Semilech jsou ve vlastnictví měst.

Liberecký kraj nemá fakultní nemocnici a nepotřebuje ani zdravotnický holding. Kraj, ve kterém bydlí necelý půlmilion lidí, má páteřní síť tvořenu čtyřmi špitály, ale pouze dva jsou vlastněny krajem.

Klíčovou nemocnicí je Krajská nemocnice Liberec, kde má kraj 75 %. K tomu má ve svém vlastnictví nemocnici v České Lípě. Další dvě nemocnice z páteřní sítě je Nemocnice Jablonec nad Nisou a Masarykova městská nemocnice v Jilemnici.

„Všechno musíme řešit gentlemanskou dohodou. Přímý vliv máme omezený, ale faktem je, že klíčovým místem celého kraje je liberecká nemocnice. Je pod ní také Turnov a nově problémový špitál ve Frýdlantu,“ říká Přemysl Sobotka, náměstek libereckého hejtmana pro zdravotnictví.

Liberecká nemocnice odbavuje složitější případy z celého kraje. A do ní logicky směřuje největší investice ve výši 2,42 miliardy korun. Sám Sobotka upozorňuje, že je to investice, která se bude splácet až do roku 2035. „Nakonec jsme to byli my, tedy kraj, který financování de facto umožnil. Pokud však chceme, abychom měli v Liberci špičkové zařízení a pacienti nemuseli jezdit do Prahy nebo Hradce, bylo to nezbytné,“ dodává Přemysl Sobotka.

Kraj je však aktivní i jinde. Nedávno převzal od soukromé společnosti nemocnici ve Frýdlantu. Je to ideální ukázka, že zdravotnictví není jenom byznys. Vzhledem k dopravním omezením a poloze města je zachování provozu nutné. Jinak by byla ohrožena péče pro 25 tisíc lidí v dané oblasti.

Jiná situace je v případě Masarykovy městské nemocnice. Dvě třetiny v ní drží město Jilemnice, třetinu pak Semily, kde se také nachází část provozů. Liberecký kraj odsouhlasil v půli října 2019 nákup podílu až do výše 21,67 %. To znamená investovat maximálně 187,5 mil. Kč. „Roztříštěná majetková struktura páteřních nemocnic je jedním z největších problémů zdravotnictví v Libereckém kraji. Cílem vstupu kraje do Masarykovy městské nemocnice je lepší spolupráce nemocnic, a to zejména v oblasti poskytování péče,“ uvedl k tomu hejtman Martin Půta.

Tímto krokem tak Liberecký kraj výrazně posílí svou vyjednávací pozici vůči všem aktérům na poli zdravotnictví. Jak říká Přemysl Sobotka v rozhovoru na dalších stránkách časopisu InSight: „Každý vyjednává sám za sebe. Zatím jsme se vždy byli schopni domluvit, ale když dojde na lámání chleba, dohoda jde samozřejmě stranou. Každý bude logicky hájit svůj písek.“

Sobotka však zároveň dělá všechno pro to, aby byl schopen ohlídat náklady na péči. Proto má v klíčových oblastech krajské koordinátory, již dohlížejí na kvalitu poskytované péče. Zároveň zvažuje krajské přístrojové komise. „Nechci vypadat jako staromilec, ale logicky chci ohlídat, aby se neinvestovalo do přístrojů jenom proto, že si je přeje ten nebo onen politik. Kraj organizuje a zajišťuje zdravotní péči, má tedy nejlepší přehled, zda je potřeba 10 ultrazvuků nebo stačí 2.“

Přečtěte si i navazující článek

Liberecký kraj vstupuje do nemocnic v Jilemnici a Semilech