Jak výrazně snížit výskyt infekcí ukazuje americká studie

Jak výrazně snížit výskyt infekcí ukazuje americká studie

Infekce spojené se zdravotní péčí (HAI) a úmrtnost na sepsi představují závažné problémy veřejného zdraví.

Přitom bylo prokázáno, že ke snížení výskytu infekcí může vést přijetí celonemocničních iniciativ. Právě proto takový přístup přináší i federální reforma systému zdravotní péče.

Aktuální výsledky takového přístupu ukazuje pětiletá studie, kterou uskutečnili výzkumníci na jedné z texaských veřejných nemocnic se 770 lůžky. Zkoumání se uskutečnilo v letech 2013 až 2017.

Co nemocnice změnila

Díky účasti v programu financovaném z federálních zdrojů mohla nemocnice do své obvyklé praxe přijmout soubor intervencí. Celkově šlo o těchto šest opatření, která nemocnice aplikovala:

  • Osvětová kampaň (např. informační bulletin, spořič obrazovky, distribuce údajů o dohledu).
  • Zapojení lékařů (např. setkávání při obědě s odbornými diskusemi, setkávání cílových skupin).
  • Zavádění balíčků opatření pro prevenci infekcí souvisejících s poskytováním zdravotní péče a sepse.
  • Vzdělávání klinického personálu v oblasti těchto balíčků.
  • Školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců v metodách zlepšování kvality.
  • Podpora klinického rozhodování pomocí elektronického zdravotnického záznamu.

Během pětiletého období byly jako primární ukazatele definovány tyto: CLABSI (infekce krevního řečiště spojené s katetrizací), CAUTI (infekce močových cest spojené s katetrizací), SSI (infekce v místě operace) a úmrtnost na sepsi. Řada nemocničních procesů byla pravidelně monitorována, například dodržování přijatých balíčků opatření, hygiena rukou a kultura bezpečnosti.


Výsledky byly výrazné


Celkový počet infekcí klesl o 73 % v případě CAUTI, více než o polovinu se snížily infekce CLABSI a o 62 % spadly i infekce v místě operace. Neupravená míra úmrtnosti u pacientů s podezřením na sepsi poklesla o 69 %.

Hlavní výsledky jsou znázorněny na obrázku. Všechna zlepšení jsou statisticky významná. V průběhu studie se zlepšovalo i dodržování hygieny rukou.

Průměrný měsíční objem použitého dezinfekčního prostředku na ruce se zvýšil ze 703 litrů před průzkumem až na hodnotu 2 917 litrů během období studie a 3 631 litrů v následujících letech.

Přímé náklady na celou nemocniční iniciativu činily: 1,16 mil. dolarů, zatímco náklady, kterým se díky prevenci infekcí souvisejících s poskytováním zdravotní péče podařilo zabránit, se odhadují na více než 17 mil. dolarů.

Snížení výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí – 2013 až 2017

Jde o excerpt ze studie: Sreeramoju P et al. (2021) Results and lessons from a hospital-wide initiative incentivised by delivery system reform to improve infection prevention and sepsis care. BMJ Open Qual 10: e001189. – Vše zpracoval HARTMANN Science Center, Research for infection Protection.
Snížení výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí – 2013 až 2017