bg-country-switch bg-country-switch

Inkontinence: případová studie dokazuje, že špatným
systémovým nastavením poškozujeme sami sebe

Vraťme se v tomto závěrečném článku ještě jednou k tomu, co mohou znamenat ekonomie a efektivita v praxi.


Přečtete do 3 minut

Jeden praktický příklad může pěkně ukázat, že dílčí přístup vede k úplně opačným rozhodnutím než přístup celostní. A že neochota měnit kvantitativní nastavení systému na kvalitativní se může negativně podepsat jak na kvantitě, tak na kvalitě.

Nejdříve si shrňme fakta, z nichž část již připomněly předcházející příspěvky. Zaprvé, neustále se setkáváme s tvrzením, že české zdravotnictví se potýká s podfinancovaností. Zadruhé, dalším tématem, které se stále skloňuje ve spojitosti se zdravotnictvím, je nedostatek personálu. Zatřetí, až 90 % zdravotníků a pomocného personálu, což je v České republice řádově 350 000 osob, trpí bolestmi zad.

Problém nedostatku pracovních sil, podfinancovanosti a bolestí zad může překvapivě pomoct řešit velmi konkrétní věc, například kvalitní inkontinenční pomůcka. (70 % osob ve formální i neformální péči je totiž inkontinentní a zejména lidé s těžkou inkontinencí jsou odkázáni na pomoc druhých, jelikož si nemohou pleny vyměňovat, což znamená značnou fyzickou i časovou zátěž pro personál.) Takové řešení máme k dispozici. Je efektivní i ekonomické. Naráží však na nepružnost a iracionální nastavení systému veřejných zakázek.

Nejedná se o fiktivní, ale naprosto skutečný příklad: společnost HARTMANN vyvinula novinku a pod názvem MoliCare Elastic ji uvedla na trh absorpčních pomůcek. Podle ergonomické studie1 tento produkt umožňuje díky intuitivní a jednoduché aplikaci dosáhnout časové úspory přibližně 20 %, a zároveň také úspory fyzické námahy ošetřovatele asi 24 %. Další posun péče spočívá v tom, že tento prostředek přináší samotným uživatelům maximální pohodlí, dokonale se přizpůsobí tvaru těla i pohybům. Díky aktivní ochraně pokožky, rychleschnoucímu povrchu a unikátnímu savému jádru navíc tyto kalhotky zaručují zdravou pokožku, ochranu proti protečení i celkové pohodlí. Ze všech těchto důvodů dává 100 % pečovatelů přednost MoliCare Elastic před standardními plenkovými kalhotkami a 96 % u nich oceňuje jednodušší a rychlejší aplikaci.

Všechno se tedy zdá jasné, ovšem až do momentu, kdy přijde výběrové řízení. Jeho výsledky se totiž v České republice vyhodnocují na základě jednoduše měřitelného, v mnoha ohledech ale nevhodného a dosti krátkozrakého kritéria, kterým je pořizovací cena. A protože kvalita se takřka nutně odráží na ceně, naše pomůcky mají citelně ztíženou pozici. Kupují se tak na první pohled levnější, v důsledku však mnohem dražší výrobky.

Jednotková cena HARTMANN pomůcek je logicky vyšší vzhledem ke kvalitě, ale ta nahrazuje kvantitu. Pomůcky s nízkou cenou za kus totiž mnohdy znamenají daleko větší spotřebu kusů, což v důsledku způsobuje:

  1. častější protečení pomůcky vzhledem k její nižší savosti;
  2. zatížení personálu, kde běžně namísto tří plen musí použít pět kusů;
  3. zvýšení nákladů na péči o zralou pokožku seniora, která trpí a vyžaduje tak péči navíc, a to jak z hlediska času ošetřovatele, tak spotřeby léků a mastí.

Ve srovnání s MoliCare Premium Elastic je u konkurenčních produktů na aplikaci potřeba minimálně o 30 sekund za den na jednoho pacienta víc. Ročně to může znamenat „práci navíc“ v řádu 300 hodin na ošetřovatele.

Možná bychom se tedy měli začít opět řídit rčením, že nikdy nebudeme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat ty nejlevnější věci. Můžeme tak nejen zarazit zbytečné plýtvání, ale také vyřešit řadu problémů najednou.

Andrea Pisingerová

Andrea Pisingerová
Marketing Manager
HARTMANN – RICO a.s.