bg-country-switch bg-country-switch

Digitalizace má obrovský dopad
na stávající obchodní modely

Nové technologie, jaké jsou například umělá inteligence a internet věcí, mění vše.

V dnešní době je využití digitálních technologií ve zdravotnictví spíše na nižší příčce ekonomického digitálního indexu. Podle studie agentury McKidsney by německé zdravotnictví implementací digitalizace mohlo ušetřit téměř 34 miliard Euro.

Pro srovnání, celkové náklady systému činí 320 miliard Euro, úspora by tedy představovala 11 % německého HDP. Stejně lze nahlížet na situaci v českém zdravotnictví – jelikož zde ještě nedošlo k široké implementaci digitalizace, je zde významný potenciál pro úspory.

Z tohoto důvodu mají investice do IT řešení ve zdravotnictví tendenci růst. Zdá se, že může jít o trend, který by mohl změnit celý segment zdravotnictví. Jen považte: takzvaná telemedicína je průlomovým krokem, díky analýze velkých dat je možné zlepšovat prevenci a omezovat výskyt nozokomiálních infekcí a dalších negativních jevů, chirurgii lze také provádět dálkově, lidé mají k dispozici podstatně lepší prostředky domácí diagnostiky, které je motivují ke zdravějšímu životnímu stylu a o 3D tisku se vážně uvažuje jako o nástroji pro využití při výrobě kloubních či cévních implantátů. 

Pokud hovoříme o společnosti HARTMANN, doposud jsme mluvili o desinfekci, hojení ran, inkontinenci a chirurgických rouškách. V této době ale chceme jít o krok dál a soustředit se také více na využití technologií pro zlepšení komunikace a logistických procesů.

digitalizace

Například náklady na objednávání a dodávku produktů jsou velmi vysoké (>80EUR na jednu objednávku) a více než 50 % všech transakcí mezi nemocnicemi/zařízeními sociální péče/lékárnami a dodavateli zdravotnické péče je zpracováváno ručně. 

My na tyto problémy chceme odpovědět zaváděním řešení, která pomáhají optimalizovat a automatizovat interakci mezi námi a našimi zákazníky. Pomocí nástrojů jako jsou HILMAS, Sensor Box, Easy atd. můžeme podstatně zefektivnit administrativní procesy v dodavatelském řetězci (logistika, objednávání, péče o pacienta). Našim cílem je budovat tzv. „smart“ logistická řešení využívající internet věcí a umělou inteligenci. Znamená to, že systém rozpozná, zda docházejí zásoby a automaticky iniciuje proces jejich doplňování. Vše se tak zpracovává v podstatě bez potřeby zásahu nemocničního personálu a zejména bez nutnosti objednávat materiál ručně. Pomocí těchto nástrojů bychom dokázali podstatně omezit náklady daného procesu.  

Takový přístup k aktuálním výzvám, kterým čelí zdravotní péče, považujeme za největší inovaci od doby, kdy byl vynalezen parní stroj. Digitalizace bude mít pozitivní dopad na naši ekonomiku i na naše zdraví. Zároveň záleží jen na nás, jak rychle dokážeme její implementaci ve zdravotnictví prosadit.

Proto bych rád zakončil anglickou slovní hříčkou: We have to „Make IT“ happen!

Sinanudin Omerhodzic

Sinanudin Omerhodzic
Senior Vice President IT
HARTMANN GROUP