bg-country-switch

Dodržování předpisů je komplikované. Pomůže věda.

Epidemie koronaviru propukla v prosinci minulého roku v čínském Wu-chanu. Deset dní od začátku výstavby byla do provozu uvedena nová nemocnice pro nakažené pacienty. WHO prohlásila koronavirus za nejhoršího nepřítele lidstva. Desítky tisíc lidí už se virem Covid-19 nakazily, kolem tří tisíc následkům nákazy podlehlo. Zabránit šíření či nákaze lze důsledným dodržováním hygieny a použitím dezinfekce po umytí rukou.

Některé znalosti jsou zásadní. Jejich respektování je ovšem složité. Například víme, že je možné dodržováním všech postupů správné hygieny rukou omezit některé infekce až o 40 %. Ale pokud je to tak „jednoduché“, proč je to zároveň tak těžké?

Jak se nyní objev používá?

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je nutné, aby si poskytovatelé zdravotní péče dezinfikovali ruce až 100krát za 12hodinovou směnu v závislosti na počtu pacientů a intenzitě péče.

Světová zdravotnická organizace však zjistila, že převažující míra dodržování předpisů (compliance hygieny rukou) je nejčastěji výrazně pod 40 %. To je často způsobeno různými překážkami v prostředí, jakými jsou časový tlak, nedostatek zdrojů (zejména v rozvojových zemích), jakož i proveditelnost pracovního postupu u toho, co někteří odborníci nazývají univerzální metodou hygieny rukou.

Lékaři, sestry a zdravotníci svádějí po celém světě oběma rukama stejný boj, ale nefunguje to. Jak je možné, že „jednoduché“ řešení může být v době, kdy ho potřebujeme více než kdy jindy, vlastně tak těžké?

"Výzkum nám ukázal, kde existuje prostor pro zlepšení. Věděli jsme, že multimodální přístup, jak doporučuje Světová zdravotnická organizace, je nejlepší."
hygiena rukou

Zrození jednoduchého řešení
„ Rok 1847 byl zlomovým v oblasti hygieny rukou, “tvrdí Gian Carlo Sciuchetti, generální ředitel společnosti BODE Chemie a vědeckého centra excelence společnosti HARTMANN, BODE SCIENCE CENTER, a pokračuje: „V tom roce lékař Ignaz Semmelweis zjistil, že pouhé mytí rukou zachránilo životy matkám po porodu. To byl výchozí bod pro porozumění, jak zastavit šíření infekcí.“

Ovšem téměř o 170 let později čelí zdravotní péče mnohem větší výzvě.

Rychlý růst rezistentních bakterií ohrožuje účinnost antibiotik a zvyšuje naléhavost pro lepší provádění dezinfekcerukou a povrchů. Odhaduje se, že v každém roce vznikne v Evropě více než 1,4 milionu případů infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI), ačkoliv to bude ve skutečnosti ještě mnohem více. Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí způsobují infekce vyvolané bakteriemi odolnými vůči antimikrobiálním látkám jen v Evropské unii každoročně kolem 25 tisíc úmrtí.

Když věda zajistí dodržování správných postupů

Na druhé straně se národní iniciativy, jako je AKTION Saubere Hände (kampaň Čisté ruce), globální pokyny, jako je 5 Moments for Hand Hygiene Světové zdravotnické organizace a divize pro dezinfekci společnosti HARTMANN, věnují vylepšení postupů hygieny rukou a dodržování předpisů pro hygienu rukou.

„Výzkum nám ukázal, kde existuje prostor pro zlepšení. Věděli jsme, že multimodální přístup, jak doporučuje Světová zdravotnická organizace, je nejlepší,“ říká Gian Carlo. „Ale chtěli jsme, aby byl přístup jednoduchý a šitý na míru.“

Multimodální přístup společnosti HART MANN k dodržování hygienických předpisů v nemocnicích byl použit už v roce 2013 ve Španělsku. Projekt byl nazván IMPULSA. Podle Giana Carla se tento program zaměřil na umísťování dávkovačů dezinfekčních přípravků na ruce a také na školení o tom, jak a kdy dezinfikovat ruce.

„Chtěli jsme také mít vyhovující hodnocení klinické praxe,“ řekl Gian Carlo. „Takto mohli odborníci měřit svůj vlastní pokrok v dodržování předpisů. A nyní proto máme aplikaci v rámci elektronického zdravotnictví (eHealth).“

Ze Španělska do celé Evropy

Španělský pojem impulsar v překladu znamená tlačit nebo postupovat vpřed. A přesně to se stalo. K dnešnímu dni byl program zaveden ve více než 150 dalších nemocnicích ve Španělsku. Kromě toho bylo vyškoleno více než 9 000 zdravotnických pracovníků v oblasti hygieny rukou a 24 skupin zdravotnických pracovníků a vedoucích pracovníků.

Nyní v celé zemi pomáhá více než 100 sester vytvořit týmy pro compliance v nemocnici. A tento koncept je znám jako Evoluční koncept hygieny rukou. Po zahájení v roce 2016 je v současné době implementován v nemocnicích po celém Německu a dalších evropských zemích.

„Uvědomujeme si výzvy, kterým zdravotničtí pracovníci čelí každý den ve snaze zlepšit míru dodržování předpisů, takže naším hlavním cílem je jejich podpora, “vysvětluje Gian Carlo ze společnosti BODE a dodává:

„Jsou klíčem k dodržování předpisů a mají tu moc ovlivnit celý nemocniční ekosystém. Naše mise je jednoduchá. Pomoci jim jít o krok dál.“