bg-country-switch bg-country-switch

Koncept, který přispívá k záchraně životů

V zemích Evropské unie onemocní ročně 4,1 milionu pacientů infekcí spojenou s poskytováním zdravotní péče – nozokomiální infekcí. Léčba těchto pacientů si vyžádá dodatečné náklady v celkové výši 1,5 miliardy eur, desetitisíce jich na následky infekce dokonce zemřou. Protože patogeny jsou nejčastěji přenášeny rukama lékařů a sester, stává se hygiena rukou stále významnějším ukazatelem kvality péče, a tím i tématem pro vedení každé nemocnice.

Paradox nemocničních onemocnění

V evropských zdravotnických zařízeních se každý rok během hospitalizace nakazí 4,1 milionu pacientů, což odpovídá téměř 6 % hospitalizovaných. Nozokomiální nákazy (NN) se tak ironií osudu staly Achillovou patou péče o pacienty.

U lidí trpících NN má léčba vážnější a delší průběh a zvyšuje se u nich nebezpečí, že zemřou – kvůli infekci nebo
i na onemocnění, kvůli kterému do nemocnice přišli. Přímé důsledky NN si každoročně vyžádají život 37 000 pacientů, nepřímé důsledky NN usmrtí dalších 100 000 nemocných. Tato tragédie má nejen lidský, ale také výrazný sociální
a ekonomický dopad: nadbytečných 2,5 milionu dní hospitalizace, spojených s léčbou NN, si v zemích EU vyžádají
1,5 miliardy eur. Související ztráta pracovní produktivity pak jen v Německu za rok 2014 odpovídala dalším 340 milionům eur.

Řešení, které nemá žádné ale

Podle zahraničních studií jsou ruce až 75 % zdravotníků kontaminovány nejrůznějšími mikroorganizmy (např. zlatým stafylokokem či bakterií Clostridium difficile), během přímé péče o pacienta se míra kontaminace dále zvyšuje,
a tak nepřekvapí, že příčina NN spočívá z 90 % v přenosu patogenů rukama. Nejjednodušší, nejlevnější a zároveň také nejefektivnější způsob prevence tedy logicky nabízí důsledná hygiena rukou.

Česká republika má v této oblasti rozhodně co dohánět: ačkoli studie dokazují, že dezinfekce rukou alkoholovým dezinfekčním přípravkem může výskyt infekcí snížit téměř na polovinu, spotřeba těchto přípravků přepočítaná na jeden ošetřovací den se u nás pohybuje okolo 7 ml. To představuje pouhou třetinu minimálního objemu doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Postavme se výzvě čelem

Společnost HARTMANN se rozhodla pomoci nemocnicím tento alarmující stav zlepšit. Na základě multimodální strategie WHO vyvinula Evoluční koncept hygieny rukou, jehož cílem je zvýšit úroveň hygieny rukou na každém zdravotnickém pracovišti. Vždyť dezinfekce rukou trvající pouhou půlminutu může zachránit lidský život.

V zařízeních, jež o Evoluční koncept hygieny rukou projeví zájem, se začíná analýzou aktuálního stavu úrovně hygieny rukou. Na jejím základě je pro dané pracoviště vytvořeno řešení na míru a odborný konzultant poradí, jakou částí Evolučního konceptu bude nejvhodnější začít.

Krok za krokem k úspěšné hygieně rukou

Evoluční koncept společnosti HARTMANN má tři fáze. V první fázi s názvem Vybavení jde o zajištění dostupnosti dávkovačů s kvalitními dezinfekčními přípravky (Sterillium®) v blízkosti lůžka pacienta, aby je měl zdravotník stále po ruce.

Druhou fází je Vzdělávání. Během ní učí zástupci HARTMANN prostřednictvím výukových lekcí a interaktivního e-learningového kurzu zdravotníky, jak a kdy správně provádět hygienu rukou.

Poslední fázi představuje Klinická praxe, ve které vyškolení pozorovatelé sledují zdravotníky, zda provádějí ve správných momentech hygienu rukou, popř. i další činnosti důležité pro bezpečnost pacienta. Díky tabletovým aplikacím Observe
a Observe SOP jsou zaznamenaná data okamžitě automaticky vyhodnocována a slouží jako podklad pro optimalizaci preventivních opatření.

Dítě zažívá v náruči otce pocit absolutní jistoty a bezpečí. Chceme, aby se úplně stejně cítili pacienti v nemocnicích. O prevenci nozkomiálních nákaz píše Petr Havlíček, Brand Manager společnosti HARTMANN v časopise InSIGHT.
Petr Havlíček, Brand Manager společnosti HARTMANN je autorem článku Koncept, který přispívá k záchraně životů v časopise InSIGHT.

Petr Havlíček
Brand Manager
společnosti
HARTMANN – RICO

Evoluční koncept hygieny rukou
+ Poskytuje ucelené řešení hygieny rukou – na základě analýzy aktuálního stavu se vytvoří řešení přesně podle potřeb nemocnice.
+ Díky digitalizované podobě získávaných dat pomáhá najít snadno a rychle ta nejefektivnější preventivní opatření.
+ Pomůže snížit počet infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.
+ Přináší nástroje a doporučení vycházející z nejnovějších poznatků a vědeckých studií.
+ Vloží vám do rukou nástroj k právnímu řešení případných stížností.

Správnou hygienu rukou zmiňuje článek z časopisu InSIGHT

V České republice se tématem zabývá zejména Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí (http://www.szu.cz/narodni-referencnicentrum-pro-infekce-spojene-se-zdravotni ) a také pracovní skupina Společnosti infekčního lékařství pro infekce spojené se zdravotní péčí (http://www.infekce.cz/psiszp1.htm).
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo roku 2015 akční plán cílící na zvládání nozokomiálních infekcí (https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/ap-06b-zvladani-infekcnich-onemocneni.pdf ).
K problematice se roku 2009 vyjádřila Rada Evropské unie (http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_cs.pdf , pozdější aktualizace viz http://www.mzcr.cz/obsah/doporuceni-rady-eu_2837_29.html).
Téma uroinfekce a s ní související praktické otázky zpracovala MUDr. Jarmila Kohoutová (http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2014/01/07.pdf).
Stručné vysvětlení problematiky NN, určené přednostně pro pacienty, vydala Fakultní nemocnice Plzeň (http://old.fnplzen.cz/dokumenty/nozokomialni.pdf).