Údržba webových stránek

Pro vaši informaci, tento web nebude dostupný z důvodu údržby od neděle 16. června, 8:00 SEČ, do pondělí 17. června, 16:00 SEČ.
bg-country-switch bg-country-switch

Funkčnost eHealth prověří eRecept a GDPR

Od 1. ledna 2018 by měl začít projekt eRecept. „Věřím, že se vše rozjede,“ podotkl k tomu v anketě časopisu Medical Tribune ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a dodal, že by to mohl být impuls k elektronizaci českého zdravotnictví.

Proč impuls? Česká republika v zavádění tzv. eHealth poněkud zaspala. Samotný eRecept byl mimochodem uzákoněn už před 10 lety. Zatím nefunguje ani sdílení dat mezi nemocnicemi či privátními ambulancemi. Svět už je výrazně dále a díky elektronizaci posiluje postavení pacienta v systému zdravotní péče.

Na druhou stranu, téměř bez povšimnutí byla na podzim 2016 schválena vládou Národní strategie elektronického zdravotnictví. Ve fondech Evropské unie čekají až 2,2 miliardy korun, které by mohly výrazně pomoct zavedení eHealth.

Co vlastně elektronizaci brání? „Neumím jednoduše a výstižně objasnit, z jakého důvodu se elektronické zdravotnictví nachází v současném nevyhovujícím a pro jeho uživatele nepříznivém stavu,“ říká ve stejné anketě Zdeněk Blahuta, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který má projekt eRecept na povel.

Není sám. Trefně to shrnul pro zmíněný Medical Tribune prof. Jan Žaloudík, jenž vede v Senátu PČR zdravotní výbor: „Technicky nebrání elektronizaci nic, ideově skoro všechno. Legislativně mnohé.“ Už nyní se elektronizuje množství úkonů, aniž bychom to považovali za eHealth. Na druhou stranu, na trhu je množství systémů a jejich provozovatelů. Přitom ne všichni spolu chtějí komunikovat.

Sečteno a podtrženo, prosazení plné elektronizace bude jistě během na výrazně delší trať. Nejbližšími dvěma cíli tohoto maratonu jsou právě eRecept a následně aplikace nových a přísnějších principů ochrany osobních údajů v Evropské unii – pod zkratkou GDPR. Vstupují v platnost v květnu 2018.

SLOVNÍČEK

eHealth – jde o termín, který označuje elektronické zdravotnictví. Cílem je přenést data z papíru do elektronické podoby. Následně je možné tyto informace lépe třídit a hlavně využívat. Mělo by to pomoct zlepšovat zdravotní péči a zároveň efektivně prosazovat účinnou prevenci.

Telemedicína – způsob dálkové komunikace pacientů s lékaři. Jednoduše řečeno, část zdravotnických úkonů lze zvládnout, aniž by pacient musel přijít do ordinace. Stačí telefon, případně modernější komunikační zařízení. Telemedicína je jedním z vrcholů fungování eHealth.

eRecept – projekt elektronizace českého zdravotnictví. Recept si můžete vytisknout doma na tiskárně nebo ho můžete ukázat ve svém chytrém telefonu lékárníkovi za tárou. Ať tak či onak, nemusíte kvůli tomu chodit k lékaři. To se hodí například chronicky nemocným pacientům. A nejenom jim.

Elektronická zdravotní knížka – kompletní zdravotnickou dokumentaci pacienta má vždy jen příslušný praktický lékař.
V logice eHealth by ji měl i nadále, zároveň by k ní měl v elektronické podobě přístup i pacient. Teoreticky by to mohlo nám všem pomoct, abychom se lépe starali o své zdraví. Na řešení nemocí by zůstal jako výhradní pomocník samozřejmě lékař.

GDPR – jde o Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které schválila Evropská unie a začne platit 25. května 2018. Proč ji zmiňovat v souvislosti s elektronickým zdravotnictvím? Protože ochrana osobních údajů je klíčová. Pokud budou všechna zdravotní data v centrálním úložišti, kdo má právo se k nim dostat? Jak budou tato citlivá data chráněna
proti odcizení?

S elektronizací zdravotnictví se všichni seznamují postupně, více se dozvíte v článku časopisu InSIGHT